Více než 1,3 miliardy dá Zlínský kraj na zajištění sociálních služeb

Ilustrační foto: archiv zlin.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ – Kvůli urychlenému poskytnutí peněz pro organizace, které ve Zlínském kraji poskytují sociální služby, se operativně, dříve než v původně předpokládaném termínu, sešlo Zastupitelstvo Zlínského kraje, které schválilo finanční podporu pro zajištění sociálních služeb.

Hejtman Radim Holiš poděkoval pracovníkům sociálního odboru krajského úřadu za to, že v enormně krátkém čase a během víkendu připravili podklady pro zastupitelstvo tak, aby organizace poskytující sociální služby mohly dostat peníze co nejdříve. Jedná se o finance, které na základě žádosti kraje uvolňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu, ovšem tyto prostředky se zpozdily kvůli státnímu rozpočtovému provizoriu, a tak kraj musel sociální služby prozatím saturovat návratnými půjčkami. 

„Přestože jsme měli od vlády informaci, že rozhodnutí o uvolnění státních peněz přijde na kraj nejdříve v polovině dubna, překvapivě jsme ho obdrželi již 6. dubna. Pracovníci sociálního odboru prakticky přes víkend celou agendu zprocesovali tak, aby zastupitelstvo mohlo dotace schválit. Za to jim moc děkuji,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Statutární náměstkyně Hana Ančincová uvedla, že Zlínský kraj kromě částky přibližně 1 350 000 000 korun, které posílá do jednotlivých organizací na zajištění sociálních služeb v letošním roce, si ponechává ještě 18 000 000 korun na rozvoj sociálních služeb v těch oblastech, které považuje za prioritní.

„Původně jsme žádali Ministerstvo práce a sociálních věcí o částku 1 818 869 000 korun, ale obdrželi jsme pouze 1 365 056 755 korun, tím pádem musíme přistoupit k redukčním mechanismům. Přesto sociální služby na území našeho regionu budou zajištěny. K disponování ponecháváme částku téměř 20 milionů korun, a to na rozvoj již existujících i nově vznikajících sociálních služeb, především komunitního typu, a dále na sociální služby navazující na proces transformace pro osoby se zdravotním postižením,“ upřesnila Hana Ančincová a dodala: „Oblast sociálních služeb je bohužel dlouhodobě podfinancována a jako naprostou nutnost vnímáme změnu financování resortu, jinak se do budoucna můžeme potýkat s obrovskými problémy se zajišťováním sociálních služeb.“

Rychlé jednání Zlínského kraje v této věci ocenili také opoziční zastupitelé, kteří uznali, že na odbor sociálních věcí byl vyvinut obrovský tlak a kvitovali, že bylo vše takto rychle připraveno ke schválení.   

--> --> --> --> -->