Virtuální Sborovna má pomoci zkvalitnit vzdělávání

Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj spustil virtuální Sborovnu. Nový projekt má přispět k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji, serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Virtuální Sborovna je určena pro učitele základních a středních škol. Jde v podstatě o virtuální místnost, kde se mohou scházet pedagogové a vyměňovat si zkušenosti a poznatky z praxe.

Sborovna vznikla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je rozdělen do několika sekcí, například Kariérové poradenství, Asistenti pedagogů, Speciální pedagogové či Koordinátoři podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Na prvním on-line setkání sekce Kariérové poradenství byli účastníci seznámeni s fungováním platformy, byly jim představeny aktivity Centra kariérového poradenství Zlínského kraje i zapojení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje při organizaci akcí pro veřejnost.

„Vítám a podporuji diskuzi pedagogických pracovníků ke zkvalitňování vzdělávání na školách ve Zlínském kraji. Realizací Sborovny podporujeme síťování škol i samotných pedagogických pracovníků. Prostřednictvím setkání mohou pedagogičtí pracovníci získat nové znalosti a dovednosti, vyměnit si své zkušenosti z výuky žáků a poradenství poskytovaného na školách,“ řekla radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Do roku 2023 se uskuteční minimálně 65 setkání členů Sborovny zaměřených na různá témata a oblasti. Další informace, včetně postupu pro přihlášení, budou zveřejněny na portálu Zkola.cz.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x