Voda z Bělovské studánky zůstává nadále pitná

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - Poslední provedené rozbory ze začátku června tohoto roku prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu, server Zlin.cz o tom informoval Jakub Hejtmánek z otrokovického odboru životního prostředí.

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele splňují požadavky pro pitnou vodu.

„U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické, tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,“ poznamenal Hejtmánek.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x