Vodovod ve Zlíně slaví letos 95 let

Foto: VaK Zlín
ZLÍN – Ve Zlíně je to letos 95 let, kdy začala historie budování vodovodu. Projekt na zásobování Zlína pitnou vodou vznikl v roce 1925, uvedly v tiskové zprávě Vodovody a kanalizace Zlín. Vodárny a kanalizace plánují k 95 letům vodovodu ve Zlíně uspořádat několik akcí pod záštitou zlínského primátora Jiřího Korce.

Projekt z roku 1925 měl podle společnosti pro Zlín zásadní význam, protože vodovod sloužil pro Baťovu továrnu. Od té doby prošly zlínské vodárny historicky několika změnami a v dnešní době mají podobu akciové společnosti. Vlastní ji více než 50 měst a obcí a je největší městskou společností v kraji. Hospodaří s majetkem přes 13 miliard korun a vlastní 2500 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí, 200 vodohospodářských objektů jako například vodojemy, čistírny odpadních vod, úpravny vod, vrty a studny. Vodu vodárny nakupují od Povodí Moravy, což je státní podnik.

Vodovody a kanalizace Zlín pronajímají vodárenskou infrastrukturu Moravské Vodárenské a zásobují asi 170 tisíc obyvatel vodou za ceny, které jsou v České republice průměrné. Z krajských měst se Zlín pohybuje na 8. místě v pořadí ceny vody, je 3,50 Kč pod průměrnou cenou krajských měst. Spotřeba vody na Zlínsku je v průměru asi 80 litrů na osobu na den, tedy kolem sedmi korun na den, zhruba 240 korun na měsíc za člověka. Za litr vody lidé platí devět haléřů.

Kromě vkládání peněz do údržby a obnovy majetku a investic firma pomáhá handicapovaným dětem, podporuje dárce krve a kostní dřeně, spolupracuje se záchrannými složkami a podobně.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x