Vsetínská nemocnice bude nově provozovat magnetickou rezonanci

Magnetická rezonance bude nově také ve Vsetínské nemocnici
VSETÍN - Diagnostické možnosti Vsetínské nemocnice rozšíří vyšetření magnetickou rezonancí. K jejímu pořízení dostala nemocnice souhlas od Ministerstva zdravotnictví a následně schválili radní Zlínského kraje přístavbu budovy, kde bude přístroj umístěn. Provoz v ní by měl začít v roce 2023.

K pořízení přístroje získala v únoru Vsetínská nemocnice kladné stanovisko přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví. Oficiální rozhodnutí zveřejnilo ministerstvo na svých webových stránkách teprve před několika dny. V návaznosti na rozhodnutí přístrojové komise schválila Rada Zlínského kraje v pondělí 29. 3. 2021 i zahájení přípravy investiční akce Přístavba budovy pro magnetickou rezonanci ve Vsetínské nemocnici.

Dovybavení naší nemocnice magnetickou rezonancí bylo dlouhodobě plánováno, vyřešit se musely finanční prostředky a prostor, kam přístroj umístíme. Díky vyhlášení dotační výzvy v rámci programu REACT-EU, kterým Evropská unie deklaruje snahu pomoci řešit koronavirovou pandemii, máme nyní možnost získat na pořízení přístroje dotační zdroje. Provoz pracoviště by měl být podle plánu zahájen v polovině roku 2023,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Obyvatelé Vsetínska museli doposud za vyšetřením dojíždět do okolních nemocnic.

Jsem ráda, že se nám společně s vedením Vsetínské nemocnice opět podařilo rozhýbat tuto důležitou investici, jak pořízení přístroje, tak i přístavbu nezbytného zázemí. Magnetická rezonance ve Vsetínské nemocnici zlepší dostupnost této dosud chybějící moderní vyšetřovací metody pro pacienty z regionu. Magnetickou rezonancí tak budou vybaveny všechny nemocnice Zlínského kraje,“ dodala náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

Ve Vsetínské nemocnici byla v uplynulých dvou letech díky dotacím z evropských fondů již obnovena zobrazovací technika v celkové hodnotě převyšující 50 milionů korun, kromě moderního CT se jednalo o špičkové ultrazvuky, C-rameno, skiaskopický přístroj. Magnetická rezonance bude hodnotnou tečkou za kompletní modernizací oddělení.

--> --> --> --> -->