Vyplavené sklepy v Cyrilometodějské ulici už budou minulostí

Foto: MěÚ Valašské Klobouky
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Společnost Vodovody a Kanalizace Zlín zahájila v Cyrilometodějské ulici ve Valašských Kloboukách stavební práce na zvýšení kapacity kanalizačního řadu. Díky tomu by už nemělo hrozit vyplavení sklepů při každém větším dešti, serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí města Lenka Zvonková.

V plánu je provést protlak pod silnicí a následně postavit odlehčovací stoku. Stavba s sebou nese částečné omezení provozu, doprava je řízena světelnou signalizací. Uzavřen je také přilehlý chodník pro pěší a autobusová zastávka je dočasně přesunuta za vyhrazený prostor výkopu. Práce potrvají do konce října.

„Kanalizace v Cyrilometodějské ulici byla zejména při přívalových deštích přetížená a v lokalitě docházelo po desítky let k zaplavování sklepů přilehlých rodinných domů a firem. V roce 2015 jsme začali se společností Vak Zlín hledat řešení. Na základě odborného posouzení bylo shledáno, že kanalizace nedostačuje už při intenzitě dvouletého deště a že je nutné provést sérii opatření. Aktuální zkapacitnění je v pořadí už třetím a posledním plánovaným krokem, který by měl společně s předchozími úpravami opakování záplav zabránit,“ sdělila starostka Eliška Olšáková. Dodala, že stavba si ze strany VaKu Zlín vyžádá investici více než 2,3 miliony korun.

Na začátku došlo k úpravě napojení přetížené stoky do páteřní sítě z ulice Dlouhá. Město nato provedlo odvedení povrchových vod kolem areálu firmy Jubeka přes vyčištěný propustek pod komunikací I/57 do místního potoka. Jako druhý krok byla zbudována nová kanalizační šachta s havarijním přepadem a následně byla doplněna ještě odlehčovací šachta. VaK Zlín poté nechal bezvýkopově utěsnit spoje stávající kanalizace, aby nedocházelo k nátoku spodních vod. Jelikož se tato opatření ukázala při dalších přívalových deštích jako nedostatečná, bylo přikročeno k realizaci i třetí stavební úpravy, která kapacitu kanalizace v lokalitě podstatně zvýší.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x