Začíná diskuse o digitalizaci řízení měst a firem Zlínského kraje

Začíná diskuse o digitalizaci řízení měst a firem Zlínského kraje. Foto: TIC
ZLÍNSKÝ KRAJ - Dne 2. září od 13 hodin se uskuteční online diskuze: Digitalizace státní správy, technologických společností a průmyslových firem. O bezpečnosti digitalizace procesů, připravenosti státní správy a firem budou diskutovat Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora Prostějov a zástupci vybraných firem Zlínského kraje.

Řečníci naší diskuze se budou věnovat tématu, zdali digitální revoluce je otázka budoucnosti, či už nastala a zdali se týká digitalizace jen technologických společností a velkých průmyslových firem. Dalším tématem bude také připravenost státní správy a školství,” říká Petr Lutonský, organizátor výzkumu Město pro byznys a pořadatel doprovodných odborných diskuzí.

Digitalizace například v podobě sítí nové generace 5G bude sloužit nejen pro inovační projekty samospráv, ale budou současně i veřejně dostupné pro obyvatele a návštěvníky měst. Jde o propojení, které bude přinášet všem přidanou hodnotu ve formě úspor, času i peněz. Jsme rádi, že v Česku vzniká mnoho zajímavých inovací například v oblasti rozšířené a virtuální reality. Vedle herního sektoru či péče o seniory, je to dnes třeba i průmysl, kde využití rozšířené reality pomáhá zvyšovat bezpečnost, přesnost a efektivitu výroby,“ vysvětluje Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dlouhodobě podporuje digitalizaci a dostupnost vysokorychlostního internetu. Řeší tam mimo jiné výstavbu sítí s velmi vysokou kapacitou s cílem pomoci zabránit vylidňování venkova. Významnou roli v tom, kde lidé bydlí, totiž hraje dostupnost služeb od obchodů po internet. MPO tak postupuje v souladu s Národním plánem rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, koncepcí Digitální Česko, Inovační strategií ČR 2019-2030, 5G strategií a Akčním plánem 2.0 pro nedotační opatření pro rozvoj vysokorychlostního internetu s vědomím, že digitální infrastruktura je základem pro další rozvoj inteligentních měst, dopravy, zdravotnictví a dalších digitálních služeb pro občany i podnikatele. Národní plán pak klíčovou podmínkou a koncepcí pro investice do digitální infrastruktury z fondů Evropské unie.

Potřebu kvalitního vysokorychlostního připojení potvrzuje také Lukáš Trčka z Technologického inovačního centra Zlín. Ta prostřednictvím imersivních technologií náročných na datové toky zobrazuje žákům a studentům reálnou pracovní náplň v TOP profesích Zlínského kraje. K poznání pracovního dne vybraných specialistů využívá 3D brýle a zážitků z 360° záběrů v reálném prostředí zaměstnavatelů.

Zobrazení je dostupné jak ve 4K ve VR Profi Labu v inkubátoru TIC, tak i online prostřednictvím portálu zlin.jobs. Projekt efektivně propojuje žáky a jejich budoucí potenciální zaměstnavatele, stejně jako odbourává zažitá klišé o nedostatečné atraktivitě technických oborů,” říká Lukáš Trčka, jednatel Technologického inovačního centra Zlín.

Spojení sítí nové generace a imersivních technologií můžeme na globální úrovni nalézt ve vybraných asijských zemích. Například v Jižní Koreji je za inspiraci možné považovat projekt největší telekomunikační společnosti Korea Telecom.

Zájemci o online debatu se můžou zdarma registrovat na stránkách www.byznysakce.cz/Digitalizace.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x