Začne rozsáhlá rekonstrukce silnice z Valašských Klobouk do Vlachovic

Ilustrační foto
ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájí 3. května významnou investiční akci za 124 milionů korun. Půjde o rozsáhlou rekonstrukci silnice II/494 mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi. Celá akce bude dokončena v roce 2022.

Silnice II/494 je významnou spojnicí mezi městy Valašské Klobouky – Slavičín i Valašské Klobouky – Zlín. Denně tudy projíždí přes 3 000 vozidel. Stav vozovky je však dlouhodobě nevyhovující – nemá potřebnou šířku zpevnění a vykazuje výrazné poruchy. Jedná se především o výskyt podélných a příčných trhlin, mozaikových trhlin, ztrátu asfaltového tmelu, plošnou hloubkovou korozi, četné vysprávky a nerovnosti.

Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově asfaltových vrstev s provedením lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu a sanací okrajů vozovky ve stávající trase.

V rámci stavby budou dále provedeny stavební úpravy mostu ev. č. 494-001 v obci Křekov a celková rekonstrukce mostu ev. č. 494-002 před obcí Vlachovice. Součástí stavby je také vybudování dvou železobetonových opěrných zdí v délkách 41 a 64 metrů k zajištění svahu tělesa silnice II/494, odvodnění silnice včetně úpravy příkopů, obnovení tří propustků pod silnicí a úprava připojení sjezdů, místních a účelových komunikací v celé délce rekonstruovaného úseku.

Touto rozsáhlou a finančně nákladnou investiční akci dojde k odstranění současného nevyhovujícího stavu silnice. Zlepší se stabilita tělesa, povrch vozovky, protismykové vlastností povrchu komunikace, obnoví se její odvodnění. Tím se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy, které jsou předpokladem pro snížení nehodovosti. Úpravou silnice dojde ke snížení technického opotřebení vozidel, snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ konstatoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Stavba bude realizována za úplných nebo částečných uzavírek jednotlivých úseků. Objízdná trasa bude vedena přes Vlachovu Lhotu, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří, Slavičín. Termíny uzavírek zveřejňuje ŘSZK na svých internetových stránkách www.rszk.cz.

Stavební práce budou zahájeny 3. května 2021 a rekonstrukce celého souvislého úseku bude dokončena v listopadu 2022.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x