Zapojte se do procesu obnovy otrokovické zeleně

Ilustrační foto (archiv město Otrokovice)
OTROKOVICE - Když se pokácí strom, měl by vyrůst nový. To dává smysl, ale často se objeví otázka, kam s ním. Dopředu totiž musí být jasné kolik stromů, jaké a kde se vysází. Možnosti jsou omezené, proto otrokovická radnice přichází s výzvou směřovanou k veřejnosti. Máte-li vhodné místo a uvítali byste v tomto městě novou zeleň, není proč váhat.

Vlastníci dřevin žádají z různých důvodů v průběhu roku na odboru životního prostředí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle toho, o jak hodnotné dřeviny se z pohledu ekologického i estetického jedná, stanoví správní orgán rozsah náhradní výsadby, tj. druh, počet a velikost nově vysazovaných dřevin včetně umístění těchto dřevin na konkrétní parcelu v rámci katastrálního území.

„Nové dřeviny by měly být vysazovány v blízkosti těch pokácených a zde často vzniká problém s nedostatkem vhodných pozemků pro smysluplné umístění náhradní výsadby. Proto bychom se rádi obrátili i na občany a podnikatelské subjekty, a nabídli jim možnost aktivně se zapojit do procesu obnovy zeleně v našem městě. Pokud jste vlastníky či spoluvlastníky potenciálně vhodných pozemků pro výsadbu stromů nebo keřů, ovocných i okrasných, a byli byste ochotni je poskytnout pro tento účel, můžete se zaregistrovat na odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice. Vaše pozemky budou zařazeny do přehledu pozemků vhodných pro umístění náhradní výsadby a v případě potřeby byste byli osloveni k další spolupráci,“ vyzvala veřejnost Anna Pšejová, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice.

Nabídky můžete zaslat datovou schránkou na adresu města Otrokovice (jfrb7zs) nebo e-mailem na epodatelna@muotrokovice.cz.

Zdroj: město Otrokovice

--> --> --> --> -->