Oslavy zlínského jubilea zahájí beseda a faksimile

foto: město Zlín
ZLÍN – Rok 2022 zahalil celé krajské město do zlaté slavnostní barvy. Ryzím datem je 28. únor. Událost přiblíží představení faksimile s první zmínkou o městě.

Nynější krajské město Zlín, které v první zmínce vystupuje jako malé městečko, se poprvé v písemných pramenech objevilo v roce 1733. Zásluhu na prvním písemném zaznamenání má královna-vdova Eliška Rejčka. Ta koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě. Dvě listiny o prodeji majetků jsou datovány právě na 28. února. A o 700 let později bude veřejnosti představena jejich speciálně vyrobená faksimile, tedy věrná kopie.

V jubilejní den se v hlavním sále zlínského zámku od 17:00 hodin uskuteční beseda s názvem První zmínka, aneb Bylo, nebylo? Provázet jí budou historikové Tomáš Somer a Tomáš Borovský. Veřejnosti objasní okolnosti vzniku listiny a přiblíží také dobu 14. století na Moravě.  Moderátorem se poté stane ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek.

Setkání je jednou ze sedmi besed o historii města, které budou doprovázeny tematickým hudebním vystoupením. V roli hostů Davida Valůška se představí někteří jeho kolegové a odborníci spolupracující na právě vznikající publikaci o dějinách Zlína. Zazní také ukázky dobové hudby v dramaturgii hudebnice Renaty Smetkové. Faksimile potom bude k vidění pro širokou veřejnost v prostorách hlavního sálu zámku do neděle 6. března, vždy v čase od 15:00 hodin do 17:00.

Po skončení besedy proběhne v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně mimořádná mše svatá věnovaná výročí města. Ta začne v 18:30 hodin. Obřad bude možné sledovat také online na youtube kanále římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x