Ve Zlíně se zvýší daň z nemovitosti. Lidé zaplatí až pětkrát více než loni

Foto: Jsf Abb (FB zlin.eu)
ZLÍN – Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu, zvýšení ceny jízdného v MHD či úprava koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti. To všechno negativně zasáhlo nebo teprve zasáhne do peněženek obyvatel města. K nepopulárním ekonomickým krokům zlínská radnice přistoupila s cílem optimalizovat příjmy, aby mohla investovat do dalšího rozvoje města.

Patnáct let se vybírala stejná daň z nemovitosti, dvanáct let se nehýbalo s cenou jízdného v MHD, ani zvýšená základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu nepokryje náklady na osobu spojené se svozem. Vše doplácí město, proto se kloníme k nepopulární, ale odpovědné cestě,“ uvedl náměstek primátora pro oblast financí Miroslav Chalánek.

Nejvíce občany finančně zatíží navýšení daně z nemovitosti, která bude až pětkrát vyšší než v předchozích letech. „Na zvýšení daně z nemovitostí od letošního roku mají vliv dva faktory, zákonná úprava v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku a městská Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která je účinná od 1. 1. 2024,“ upřesnil mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

Majitelé bytů o velikosti 2+1, kteří dosud ve Zlíně platili daň z nemovitosti průměrně ve výši 659 korun, od letoška zaplatí 2241 korun. U domů se částka zvýší z 1485 na 5145 korun.

Úpravou koeficientů by mělo dojít k navýšení ročních příjmů města z daně nemovitých věcí ze současných 56 na částku 141 milionů. Kvůli konsolidačnímu balíčku naopak ročně město Zlín na příjmové straně přijde přibližně o 50 milionů korun, současně s ohledem na úpravy v daňové oblasti město vydá o přibližně 20 milionů více na výdajové straně.

Bojujeme taktéž za peníze z rozpočtového určení daní, kdy máme příjem na jednoho obyvatele 20 tisíc korun, kdežto Praha, která vykonává i funkci kraje, má přes 60 tisíc korun na občana a Brno, Ostrava nebo Plzeň má kolem 35 tisíc korun na občana,“ zmínil Miroslav Chalánek.

Boj o peníze má své důvody, město čeká v příštích letech spousta investic, jako jsou velké dopravní projekty, rekonstrukce náměstí Míru, rekonstrukce Velkého kina, řešení budovy bývalého soudu, rekonstrukce zlínského zámku, dostavba radnice, bytová výstavba v lokalitě Slanice, rekonstrukce objektu pro sociální služby v Malenovicích či revitalizace sadu Svobody a Gahurova prospektu.

Investice do těchto projektů budou v součtu stát řádově 3,2 miliardy korun a zásadně zvýší atraktivitu území a kvalitu života obyvatel Zlína,“ dodal Melzer.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x