Zlínské mateřinky opět přivítají děti

Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Krizový štáb statutárního města Zlína rozhodl, že se mateřské školy zřizované městem opět otevřou v pondělí 18. května, tedy o týden dříve, než bude otevřen I. stupeň základních škol. Serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

„Původně jsme chtěli školky otevřít v termínu otevření I. stupně základních škol, ale na základě podnětů rodičů jsme se rozhodli, že školky otevřeme již od 18. 5. Dřívější termín nebyl možný skrze zápisy, které se mají uskutečnit v příštím týdnu. Zároveň plánujeme přes prázdniny rozšířený provoz školek i školních družin,“ uvedl primátor města a předseda krizového štábu Jiří Korec.

Aby byl návrat dětí do mateřských škol bezpečný jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiče a v neposlední řadě také pro všechny zaměstnance, je nutno dodržovat pokyny a doporučení uvedená v dokumentu Ministerstva školství.

Nejdůležitější z pokynů či doporučení jsou následující:

  • Při cestě do školy a ze školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky.
  • Dodržovat odstup 2 metry.
  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Po přezutí a převlečení si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • Nevodit do MŠ děti s příznaky COVID-19.
  • Důkladně si mýt ruce před zahájením stravování (děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani samy příbory).
  • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

MŠ zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu MŠ, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu Ministerstva školství. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x