Zlínský kraj bude mít příští rok rozpočet 15,6 miliardy

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj bude příští rok hospodařit s rozpočtem s příjmy přes 14,9 a výdaji skoro 15,6 miliardy korun. Schválili to zastupitelé, řekl serveru Zlin.cz Jan Vandík z tiskového oddělení kraje.

Rozpočet vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, ekonomických predikcí a dílčích návrhů státního rozpočtu. Schodek přesahuje 600 milionů korun. „I když jsme schválili rozpočet, který má 636 milionů deficit, jsem přesvědčen, že to dobře zvládneme, protože jsme na tuto situaci připraveni a počítáme s tím, že jde pouze o schodek na přechodnou dobu,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Podle něj kraj při tvorbě rozpočtu vycházel z aktuálních odhadů ministerstva financí týkajících se výpadků příjmů pro kraje. „Otázkou však je, kolik to nakonec skutečně bude, neboť z praxe víme, že tyto avizované výpadky bývají ve skutečnosti často výrazně nižší. Vláda přece neřekla, že nám další peníze nedá, o tom s ní budeme ještě intenzivně jednat a budeme se ji snažit přesvědčit, aby k nám do kraje poslala co nejvíc peněz. Věřím, že v tom budeme úspěšní a budeme tak moci v průběhu roku tyto peníze do našeho rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření zapojovat, a schodek rozpočtu tak postupně snižovat,“ uvedl Holiš.

Vzhledem k obtížné předvídatelnosti celkových dopadů je rozpočet Zlínského kraje na rok 2021 navržen konzervativně,“ uvedl náměstek hejtmana David Vychytil, který má na starost oblast financí, majetku a rozvoje podnikání. „Je navržen tak, abychom pokryli nejdůležitější provozní potřeby jak krajského úřadu, tak krajských organizací. Současně díky zasmluvněnému úvěru je zajištěn zdroj finančních prostředků pro předfinancování a spolufinancování evropských projektů. Další požadavky na rozpočet budou realizovány i v průběhu roku 2021 podle urgentnosti a finančních možností kraje,“ řekl Vychytil.

Celkové příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 4,3 miliardy korun a přijaté transfery ve výši téměř 10,6 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2020 se snižují vlastní příjmy, naopak se zvyšuje podíl přijatý transferů. „Pokles vlastních příjmů je očekáván zejména u sdílených daní o 332 milionů korun), a to v návaznosti na vládní opatření související s pandemií covid-19,“ poznamenal Vandík.

Z celkových výdajů tvoří běžné výdaje 13,9 miliardy korun a kapitálové výdaje na investice 1,6 miliardy korun. „Kapitálové výdaje budou směřovány jednak na investiční akce a pořízení nového majetku, ale také na rekonstrukce stávajících zařízení v oblasti školství, sociálních věcí či zdravotnictví. Pro Fond Zlínského kraje bude vyčleněno 859 milionů korun. Vázány budou především na realizaci projektů spolufinancovaných EU,“ dodal Vandík.

--> --> --> --> -->