Zlínský kraj měří čistotu vzduchu na dalších 17 místech. Kde a proč?

Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtmanství se dále zaměřuje na měření čistoty ovzduší na území Zlínského kraje. V rámci dvou projektů se bude sledovat vliv lokálních topenišť na kvalitu vzduchu na celkem 17 místech v regionu. Měření začalo v červenci a potrvá do dubna příštího roku.

První z projektů soustavně měří koncentraci znečišťujících látek v obcích do dvou tisíc obyvatel s odlišným charakterem vytápění a provětrávání, ve kterých se předpokládá vyšší míra znečištění. Konkrétně jde o obce Salaš, Kunovice, Vyškovec, Prlov a Růžďka.

Druhý z projektů má za cíl proměřit plošně celé území Zlínského kraje, a to ve 12 lokalitách: Koryčany, Kroměříž, Uherský Ostroh, Bystřice pod Hostýnem, Fryšták, Dobrkovice, Strání, Hošťálková, Vizovice, Brumov-Bylnice, Francova Lhota, Velké Karlovice.

Každé místo bude podrobeno třem sériím 14denních měření: v topné sezoně, přechodné sezoně a mimo topnou sezonu,“ upřesnila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Monitoringu kvality ovzduší se věnuje Zlínský kraj dlouhodobě, a to i za pomoci dočasně umístěných měřicích stanic. Jedna z nich například sbírala data na konci minulého roku v Huštěnovicích, v lokalitě silně zatížené tranzitní dopravou.

U látek jako je prachový aerosol a benzo(a)pyren zde byly naměřeny zvýšené hodnoty. Výsledky měření korespondují s výsledky na ostatních měřících stanicích a odpovídají ročnímu období a zatížení lokality. Místu v budoucnu významně uleví budovaná dálnice D55, která dopravu odkloní mimo centra obcí,“ vysvětlila Hana Ančincová s tím, že po otevření dálnice se bude měření opakovat, aby bylo možné srovnat, do jaké míry se situace zlepšila.

--> --> --> --> -->