Zlínský kraj přispěje na prevenci proti rizikovému chování dětí

ilustrační obrázek, foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ - Prevenci rizikových typů chování dětí a mládeže podpoří letos Zlínský kraj dotacemi v celkové výši 1,291 milionu korun. Dotační programy byly vypsané pro nestátní neziskové organizace i pro školy a školská zařízení.

Pokud jde o rizikové chování, mluvíme o agresi, šikaně, záškoláctví, rasismu, homofobii nebo například o různých druzích závislostí. Právě proti tomuto chování ve školách Zlínský kraj dlouhodobě bojuje. Nyní se rozhodl podpořit školní projekty, které na téma nevhodného chování poukazují.

„Co se týká dotací pro nestátní neziskové organizace, podpořili jsme 10 projektů celkovou částkou 665 tisíc korun. Obdrží je zejména nízkoprahová zařízení pro mládež, kluby mládeže či vzdělávací a kulturní střediska,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast neziskového sektoru.

Dotace v rozmezí od 50 tisíc do 80 tisíc korun získají například spolek R-Ego Slavičín, Salesiánský klub mládeže Zlín, Charita Uherské Hradiště, DOMINO Zlín, nebo spolek AGARTA ze Vsetína.

Krajští radní také schválili rozdělení 626 tisíc korun na 15 preventivních projektů, které budou realizovat školy (od mateřských až po střední) a další školská zařízení ve Zlínském kraji.

„Jsme rádi, že v našem kraji řada škol realizuje zajímavé programy zaměřené na zdravý životní styl dětí a mládeže a také na vytváření kamarádských vztahů ve třídních kolektivech, protože prevence rizikového chování je potřebná už ve výchově od nejútlejšího věku,“ řekla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Dotaci ve výši od 20 tisíc do 50 tisíc korun obdrží mimo jiné Základní škola a mateřská škola Mysločovice, Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti, Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, nebo Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž.

--> --> --> --> -->