Zlínský magistrát má po 12 letech nového tajemníka

Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Na Magistrátu města Zlína došlo k 1. srpnu k zásadní personální změně. Na základě výsledku výběrového řízení a souhlasu ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje jmenoval primátor města Zlína Jiří Korec do funkce nového tajemníka Magistrátu města Zlína Tomáše Langa. Ten tak ve funkci nahradil dosavadní tajemnici Helenu Eidovou, která odchází do penze, serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí města Tomáš Melzer.

„Chtěl bych paní extajemnici velmi poděkovat za práci, kterou celé roky dobře odváděla, a přeji jí hlavně pevné zdraví a pohodu. Svému nástupci nasadila vysokou laťku,“ řekl primátor města Jiří Korec.

Helena Eidová působila na magistrátu města Zlína 29 let. Od roku 1998 vedla Odbor kanceláře primátora a tajemnicí se stala v roce 2008 na základě výběrového řízení.

„Děkuji všem zaměstnancům a členům rady města a zastupitelstva pod vedením pana primátora za roky trvající spolupráci a přeji svému nástupci všechno dobré zejména takový kolektiv spolupracovníků, na jaký jsem měla celé roky to štěstí já,“ sdělila dnes již bývalá tajemnice úřadu.

Nový tajemník Tomáš Lang byl jmenován na základě výběru šestičlenné komise složené ze čtyř zástupců politického vedení města a dvou úředníků. Při výběrovém řízení prošel nejen úspěšným ústním pohovorem a testem z legislativy, ale také představil svou vizi dalšího směřování úřadu.

„V budoucnu bych chtěl navázat na fungující činnosti a projekty. Dále rozvíjet magistrát vstřícný občanům, maximálně profesionální, efektivní, podporující kreativitu. Dnes již samozřejmostí je úřad transparentní. Pro zaměstnance pak být spolehlivý zaměstnavatel se stanovenými cíli, jasnou hierarchií a s kvalitními mezilidskými vztahy uvnitř organizace,“ uvedl po svém jmenování Tomáš Lang.

První jeho konkrétní kroky budou souviset s přípravou rozpočtu na rok 2021, rozpočtovými výhledy 2022 a 2023 či s prověřením připravenosti magistrátu na případnou další vlnu COVID19. Dále se seznámí s přípravou klíčových investic a projektů a zabývat se bude také modernizací a elektronizací městské veřejné správy. Z konkrétních akcí pak je v jeho gesci spolupráce na přípravě 60. ročníku Zlín Film Festivalu či zajištění přípravy voleb a místního referenda atd.

Tomáš Lang pracuje na úřadu od roku 1995, kdy nastoupil jako referent na přípravu voleb a postupně působil jako vedoucí organizačního oddělení a od roku 2016 jako vedoucí Oboru kanceláře primátora. Dále působil také jako předseda Komise pro názvosloví a místní orientaci Magistrátu města Zlína, člen Krizového štábu města Zlína, účastnil se řešení aktuálních problematik jako člen pracovních skupin procesního auditu, projektu implementace GDPR a elektronické skartace a v současné době je předsedou pracovní skupiny Vstřícné město – strategie Zlín 2030.

„Na Odboru kanceláře primátora jsem dlouhodobě zajišťoval spolu s kolegy technicko-organizační zabezpečení všech typů voleb, místního referenda nebo sčítání lidu. Rovněž klíčová byla spolupráce na zajištění a rozvíjení projektu komisí místních částí v příměstských částech a v posledních letech nové formy participace občanů na investicích v centru města v projektu Tvoříme Zlín. Vzhledem k velmi blízké spolupráci se současnou tajemnicí Helenou Eidovou, bych ji chtěl poděkovat za dlouholetou spolupráci a možnost převzít personálně stabilizovaný úřad, což mimo jiné dokazuje i několikaleté kladné hodnocení hospodaření nezávislým auditorem,“ prohlásil nový tajemník úřadu.

Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu a je vedoucím úřadu. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x