Zlínští strážníci rozšiřují své řady, důvodem je velký zájem čerstvých absolventů středních škol

Ilustrační foto: MP Zlín
ZLÍN – I když pravidelné výběrové řízení do řad Městské policie Zlín proběhlo už v červnu, setkali se strážníci s velkým zájmem středoškoláků, kteří jsou letošními čerstvými absolventy. Nejen pro ně se tak rozhodli uspořádat mimořádné kolo výběrového řízení. Zájemci se mohou hlásit do konce července, nástup je plánovaný na začátek září.

„Tímto krokem vycházíme přednostně vstříc čerstvým absolventům středních škol, kteří hledají profesní uplatnění při vymáhání práva a pořádku. Pochopitelně ale rádi uvítáme i ty ze zájemců, kteří již mají střední školu dávno za sebou,“ upřesnil důvod konání mimořádného výběrového řízení Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín.

Budoucí strážníci ale musí splňovat hned několik podmínek. Musejí být občany České republiky, mít aspoň 18 let a splněnou maturitu. Důležitá je taky trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní a tělesná způsobilost.

Pokud zájemce všechno splňuje, může vyplnit přihlášku a dotazník pro práci městského strážníka. Dodat ale musí taky rukou psaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a svou aktuální fotografii. To všechno do 31. července. Samotné výběrové řízení potom bude probíhat v srpnu.

„V rámci výběrového řízení pak uchazeč absolvuje přijímací pohovor s komisí určenou ředitelem Městské policie Zlín, testy fyzické zdatnosti, psychodiagnostické vyšetření a zdravotní prohlídku,“ popisuje průběh řízení zástupce ředitele Pavel Janík.

Důležitou roli hrají taky fyzické testy, kterých se někteří uchazeči obávají. Podle Janíka by je ale měl zvládnout každý průměrně zdatný a zdravý jedinec. Upozorňuje taky, že právě tyto testy absolvují i všichni stávající zlínští strážníci v rámci každoročního přezkoušení.

A z čeho se tady fyzické testy skládají? Disciplín je celkem šest. Uchazeči musí uplavat 100 metrů na čas, potom je čeká člunkový běh 4×10 metrů a sestava s tyčí. Následuje vytrvalostní běh na 12 minut, 2 minuty sedů-lehů a kliky na výdrž.

Pokud všechno proběhne dobře, z uchazeče se stává čekatel. Ten během několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik v Akreditovaném centru profesní přípravy MP Zlín.

„Zde se seznámí se všemi oblastmi, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka. Patří sem například příprava v oblasti právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu v terénu formou hlídkové služby. V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Následně pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a městských policií,“ uvádí Pavel Janík.

Když má čekatel výcvik zdárně za sebou, dostane osvědčení o splnění všech odborných předpokladů. A teprve v tu chvíli se oficiálně stává strážníkem Městské policie Zlín.

I když celý proces vypadá složitě a náročně, ředitel Kladíček neúnavně láká nové rekruty. „Užijte si letní prázdniny a pojďte s námi od září pracovat pro bezpečný Zlín!“

--> --> --> --> -->