Zlínští zastupitelé projednali novelu vyhlášky o pohybu psů na veřejnosti

Foto: MěÚ Zlín
ZLÍN - V rámci 12. zasedání Zastupitelstva města Zlína byla schválena novelizace obecně závazné vyhlášky pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. Serveru Zlin.cz to řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Nová vyhláška byla přijata zastupitelstvem města v říjnu loňského roku, ta však v některých ohledech vyvolala nespokojenost části pejskařů, přestože principiálně obdobná vyhláška před tím platila zhruba 12 let. Rozporovali především zřízení nové zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, nemožnost vstupu se psem do historických zákazových zón v centru města a některá další omezení. S nespokojenými pejskaři následně zástupci města několikrát jednali a vzájemně si vysvětlili jak důvody předkladatelů vedoucí k návrhu nové vyhlášky, tak výhrady zástupců pejskařů kritizující některé její části.

Na začátku roku 2020 došlo rovněž k podání podnětu na Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) k přezkumu nové vyhlášky. Statutární město Zlín (SMZ) se v rámci přezkumu opětovně detailně vyjádřilo k jednotlivým způsobům regulace pohybu psů na svém území, a doložilo, jaké konkrétní důvody jej k přijetí předmětné regulace vedly. Mj. zdůraznilo, že účelem vyhlášky není zbytečné či nepřiměřené omezování držitelů psů, ale nalezení kompromisu mezi zájmy držitelů psů a zájmy ostatních obyvatel města, zajištění ochrany veřejného majetku, a prevence před vznikem konfliktních či rizikových situací v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích.

MVČR po provedeném přezkumu neshledalo novou vyhlášku, co se týče vymezení zákazových zón, výběhových louček a dalších omezení pohybu psů, v rozporu se zákonem. Rozpor shledalo MVČR pouze v povinnosti označovat psy na veřejných prostranstvích evidenční známkou, neboť od 1. 1. 2020 je toto označování nahrazeno plošným čipováním psů, přičemž požádalo SMZ, aby toto ustanovení z nové vyhlášky vypustilo.  

V návaznosti na výše uvedený vývoj byly zohledněny některé podněty a návrhy vzešlé z proběhlých diskuzí v novele vyhlášky, ve které dochází k těmto změnám:

  • Rozšiřuje se výčet výjimek z povinnosti mít psa na veřejných prostranstvích na vodítku, a to o psy, u nichž je prováděn odborný výcvik k asistenčním, vodícím nebo canisterapeutickým činnostem, a canisterapeturické psy při výkonu canisterapie. Také se rozšiřuje výčet výjimek zákazu vstupu do zákazových zón, a to o vodící a asistenční psy, za podmínky, že doprovázejí osobu, která se prokáže průkazem ZTP/P (psi doprovázející osobu nevidomou již byli ve výjimkách pro vstup do zákazových zón zahrnuti i původně), a o canisterapeturické psy při výkonu canisterapie.
  • Z vyhlášky se vypouští ustanovení o povinnosti označovat psa na veřejných prostranstvích evidenční známkou. Dle stanoviska MVČR je tato povinnost od 1. 1. 2020 nahrazena plošnou zákonnou povinností mít psa čipovaného.
  • Je doplněna devátá dlouhodobě plánovaná výběhová loučka na Jižních Svazích, v podobě speciální psího agility hřiště o rozloze cca 2 500 m2. Toto psí agility hřiště je v současné době dokončováno a zahájení jeho provozu se předpokládá začátkem července.
  • Došlo k novému kompromisnímu vymezení zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, a to tak, že zóna byla zmenšena o její západní část, a ve střední části kolem chodníku, který ji protíná, byl vytvořen koridor pro průchod psů v šíři 5 m (s ohledem na limitaci stanovenou současnou květinovou výsadbou a plánované vybudování hřiště na pétanque). Nadále je ve zbývajících částech této zákazové zóny jako doposud povolen pohyb psů po dalších zpevněných komunikacích.

„Dále zástupci města rozhodli o krocích, které nesouvisí s vyhláškou, jako je umístění nových odpadkových košů na místech vytipovaných právě pejskaři, postupné edukaci o chování ke psům, či pilotnímu umístění sáčků na exkrementy v Centrálním parku, které se uskuteční v následujících měsících. Stejně jako dříve byla opětovně deklarována i připravenost a otevřenost města k jednání o případných dalších podnětech souvisejících s problematikou pohybu psů na veřejných prostranstvích,“ dodal Melzer.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x