Změny v pravidelných svozových dnech odpadu se dotknou podstatné části Zlíňanů

Foto: Technické služby Zlín
ZLÍN – Od pondělí 27. března začne ve Zlíně platit výrazná změna v odpadovém hospodářství. Mění se totiž harmonogram svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu. Současně začíná i svoz bioodpadu od rodinných domů z hnědých nádob.

Změny se týkají rajonů, které jsou v přiloženém obrázku označeny zeleně. Pro více informací k jednotlivým změnám se mohou občané obrátit na webové stránky Technických služeb Zlín www.tszlin.cz/odpadovy-kalendar, web města Zlína www.zlin.eu/odpadove-hospodarstvi-0 a vývěsky a kanceláře místních částí.

Zároveň byla k účelu poskytování dalších informací zřízena nová telefonní linka, kde lidem na jejich otázky a žádosti odpoví proškolení operátoři. Telefonní číslo je +420577111439. Lidé se zde dovolají od 8 do 14 hodin. Zároveň mohou pro informace využít e-mail popelnice@tszlin.cz.

Současně Technické služby zahájí svoz bioodpadu od rodinných domů. Střídavý svoz – lichý týden hnědá nádoba a sudý týden nádoba se směsným odpadem, bude ve vybraných lokalitách probíhat až do konce listopadu.

Odbor životního prostředí a zemědělství připomíná, že do hnědých nádob patří především rostlinný odpad z kuchyní – nezabalené zbytky ovoce a zeleniny, kořenové baly, nakrácené větvičky, tráva apod.

Žádáme občany, aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků, aby je kompostárna na skládce Suchý důl mohlo bezproblémově zpracovat,“ vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

Rovněž bychom rádi požádali všechny občany, aby svůj odpad ukládali pouze do určených nádob a udržovali kolem nich pořádek. Je důležité, aby byly v den svozu nádoby dobře přístupné, tedy, aby majitelé automobilů umožnili bezproblémový průjezd svozových vozidel,“ upozorňuje Pavlovová.

Od soboty 25. března budou v místních částech přistavovány i velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Kontejnery budou umístěny na stanovištích dle rozpisu v čase od 8 do 12 hodin.

Více informací lze také nalézt zde: https://www.tszlin.cz/aktualita/181-zmeny-v-pravidelnych-svozovych-dnech-odpadu-se-dotknou-podstatne-casti-obcanu

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x