Známe čtyři nové Zlínské anděly

Foto: Město Zlín
ZLÍN – Jitka Zaoralová, Veronika Langerová, Drahomíra Gavendová a Jana Janotková. To jsou jména čtyř Zlíňanek, které si před několika dny převzaly od města ocenění Zlínský anděl za rok 2023.

Oceněním Zlínský anděl chce město Zlín projevit uznání náročnosti profese sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, poděkovat za jejich práci a také posílit prestiž daných profesí.

V letošním roce obdržel Odbor sociálních věcí na titul Zlínský anděl celkem pět nominací, ze kterých členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína doporučili ke schválení čtyři.

„Je velmi důležité, abychom si těchto mimořádných lidí v sociálních službách všímali a morálně je ocenili. Je třeba, abychom vyzvedli ty, kteří odvádí kvalitní práci, ale mimo to vnáší do mezilidských vztahů i laskavost, empatii a obětavost a jsou svému okolí příkladem. Všem Zlínským andělům i dalším zaměstnancům organizací poskytujících sociální služby patří za náročnou práci velké poděkování,“ vzkázal náměstek primátora města Zlína Vojtěch Volf.

Kdo jsou Zlínští andělé roku 2023?

Jitka Zaoralová

Jitka Zaoralová pracuje více než deset let v Domově pokojného stáří Naděje Zlín. Od loňského roku je aktivizační pracovnicí domova a koordinátorka dobrovolníků ve službách pro seniory. Její přístup je velmi laskavý, citlivý a empatický. Má pro klienty vrozený cit a pochopení. Je pracovitá, má správné pragmatické řešení, vždy ochotná a připravena pomoci ostatním kolegům. Sama přichází s novými nápady na vylepšení prostředí a pomůcek pro klienty. Vytváří pro ně programy, jako je trénování paměti, aktivní cvičení, výlety, canisterapie, bohoslužby, oslavy narozenin klientů a mnohé jiné. Neustále se také v oblasti péče o lidi žijící s demencí vzdělává.

Veronika Langerová

Veronika Langerová pracuje v Charitní pečovatelské službě Zlín jako pracovnice v sociálních službách. Je velmi dobrou pracovnicí, na kterou je spolehnutí. Je na ni znát, že ji práce skutečně baví a těší. Má příjemné vystupování, je empatická a umí lidem naslouchat. Dokáže se vžít do jejich problémů, starostí a radostí. Těší ji, když se jí podaří u uživatelů služby vykouzlit úsměv na tváři a dát jim kapku elánu do života. Přestože se jedná o nesmírně těžkou práci, vidí v ní smysl. Má vysoké osobní nasazení skloubené s profesionalitou.

Drahomíra Gavendová

Drahomíra Gavendová již třináct let pracuje v Domově pro seniory Burešov. Je zkušenou, pečlivou, obětavou a velmi spolehlivou kolegyní v týmu pečovatelů patra „Vlčích máků“, které je součástí služby Domova se zvláštním režimem. V týmu je oblíbená a svým přirozeným úsměvem a optimismem dokáže nadchnout i své okolí. Je velmi vnímavá k potřebám klientů a dokáže k nim přistupovat s respektem a láskou. Svých chováním je příkladem pro druhé. Neustále se také profesně rozvíjí a  získané poznatky aplikuje do každodenní praxe.

Jana Janotková

Jana Janotková pracuje v Domově pro seniory Burešov na pozici pracovníka v sociálních službách. V roce 2014 vstoupila do oblasti sociálních služeb a tím pro ni začalo nové životní období, které nejdříve zasvětila péči o lidi s Alzheimerovou chorobou na službě Domova se zvláštním režimem a od listopadu 2021 pracuje na službě Domov pro seniory. Ke své práci přistupuje zodpovědně, citlivě a vstřícně. Klienty oslovuje s láskou a vnímá jejich potřeby. Nezapomíná na tolik důležité pohlazení či objetí, kterému umí přidat úsměv a proložit vše humorem. U klientů v terminálním stádiu dokáže uplatnit svůj empatický přístup, kdy je dokáže doprovázet a pomáhat jim zvládnout těžkou a neznámou situaci. Péče o druhé ji nejen naplňuje, ale pomáhá jí překonávat i vlastní překážky.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x