Sazovice – světové uznání

SAZOVICE - Když se 13. května 2017 v Sazovicích na Zlínsku světil nový kostel sv. Václava, bylo asi všem přítomným jasné, že se jedná o stavbu výjimečnou a pozoruhodnou. Věřící pociťovali zadostiučinění, že se podařilo uskutečnit dávný sen předků vybudovat v obci vlastní svatostánek.

Že však bude kostel za pár měsíců od otevření vyhodnocen prestižním kanadským časopisem Azure jako jeden z deseti nejlepších architektonických počinů světa za rok 2017, to bylo překvapením pro všechny. „Dozvěděli jsme se to e-mailem těsně před Štědrým dnem. Mladí to hned sdíleli na sociálních sítích, i když do kostela pravidelně nechodí, k tomuto se hlásili, to je pro ně hit. Jsme šťastni – nejen za tento úspěch, ale hlavně za to, že se nám kostel podařilo postavit a že je při každé mši svaté plno. Navíc i lidé zdaleka už od vysvěcení projevují zájem přijet a prohlédnou si interiér,“ říká Marie Rapantová ze Spolku pro výstavbu kostela. Už ve 30. letech minulého století chtěli Sazovičtí postavit v obci, která měla jen zvoničku, kapli. Ale válka a další vývoj záměru nepřály. Po roce 1989 se aktivity obnovily, avšak teprve od roku 2011, z podnětu tehdejšího faráře P. Františka Krále, se místní začali intenzivně zabývat přípravou projektu a hledat podporu všude možně. Obec poskytla pozemek a místní patriot věnoval finanční dar pro zahájení realizace projektu; většinu z 25 milionů, které si investice vyžádala, darovali lidé z celé republiky podle svých možností a velkou měrou přispěli donátoři z řad podnikatelů, když viděli, jaká stavba jim roste před očima. Kostel ve tvaru rotundy působí zvenčí jako bytelná pevnost, a přitom interiér dýchá lehkostí, jejíž oduševnělou atmosféru umocňuje i stropní světlo ve tvaru Božího oka. Architektem objektu a liturgického mobiliáře je Marek Jan Štěpán. „Byl v tom kus bláznovství, netušili jsme, do čeho jdeme. Spousta věcí se řešila za pochodu. Teď už se radujeme, že je dům Páně hotový a hlavně že se při stavbě nikomu nic nestalo. Děkujeme všem, kdo nás podpořili nejen finančně, ale i duchovně,“ konstatuje Marie Rapantová. Při svěcení vyjádřil arcibiskup Jan Graubner přání, aby se nový sazovický kostel stal audienční síní pro setkávání člověka s Bohem. „Máte ji krásnou,“ dodal. Ještě předtím, než si Sazovic všiml kanadský časopis, získal kostel zvláštní uznání poroty v soutěži Best of Reality 2017, do níž bylo přihlášeno 220 staveb z celé ČR.

Helena Mráčková

Pohled starostky Sazovic

Vážím si toho, že právě v naší obci tato duchovní stavba stojí. Je její dominantou, na kterou můžeme být my občané právem hrdi. Nechce se ani věřit, že během dvou let vyrostla na svažitém pozemku tak architektonicky úžasná stavba. Je za tím poctivá práce ochotných lidí, členů Spolku pro výstavbu kostela svatého Václava v Sazovicích a jejich příznivců. Je třeba také poděkovat všem farnostem a věřícím z celé naší vlasti za finanční podporu. Splnil se tak sen našich předků. Dlouhá desetiletí čekání a léta příprav se naplnila. Odměnou je krásný kostel, o jehož návštěvu mají zájem lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Je místem, kde se můžeme setkávat s Bohem a to je ten nejkrásnější dar, který jsme v Sazovicích mohli dostat. Kostel je a bude nás všech. Zde můžeme čerpat duchovní podporu, vnitřní klid a harmonii duše. Děkujeme architektu Marku Štěpánovi za toto skvostné dílo.

Edita Hrbáčková

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x