Regionální vzdělávací institut ACADEMIC SCHOOL nabízí také středoškolské vzdělání

Regionální vzdělávací institut ACADEMIC SCHOOL rozšiřuje portfolio vzdělávání od mateřské školy až po maturitu. Nejdéle, více než 25 let, působí škola v Uherském Hradišti, nově pak ve Zlíně. V loňském roce nabralo vzdělávání novou dynamiku a nabídka vzdělávání postoupila až na střední školu.

ACADEMIC SCHOOL převzal Střední školu obchodně technickou, v níž od dalšího školního roku nabídne maturitní obory a dálkové vzdělávací programy.

„Střední škola prochází nyní velkou reorganizací a od nového školního roku bude nabízet vzdělávání primárně v maturitním studiu, jak pro denní studenty, tak i pro dospělé, kteří mají ambici si dodělat maturitu dálkově a při zaměstnání. Zaměřujeme se na obory v oblasti ekonomiky, podnikání, obchodu, marketingu a IT technologiích,“ řekl jednatel školy Ivo Mitáček s tím, že stávající studenti v daných oborech studium dokončí.

Jediným učňovským oborem, který Střední škola obchodně technická bude nadále nabízet, je „obuvník“. V tomto oboru se jedná o historickou vazbu na samotný vznik školy a zároveň je v plánu do tohoto oboru investovat nemalé peníze. „Obuvnická dílna projde kompletní renovací a přibydou i nové stroje. Velmi nás těší velký zájem na rekvalifikační kurzy, kam se hlásí zájemci z celé republiky,“ doplnil Ivo Mitáček. Do dílen i naší školy je možné nahlédnout ve čtvrtek 14. února, kdy se od 10.00 do 17.00 hodin koná den otevřených dveří.

Academic school

Ve stejný den i čas bude otevřena i mateřská a základní škola ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně. Po celý den se mohou přijít podívat rodiče s dětmi na výuku, která v mateřské i základní škole probíhá dvojjazyčně. Kromě češtiny se dětí učí také anglicky s rodilými mluvčími. „Cílem naší práce vždy bylo vytvářet prvotřídní a moderní vzdělání, které bude postaveno především na individuálním přístupu, nových vzdělávacích metodách, moderních technologiích a vícejazyčném vzdělávání. Důležité je pro nás také příjemné klima při výuce, ve škole se také intenzívně věnujeme talentovaným dětem,“ řekla jednatelka a ředitelka Academic School, Mateřské školy a základní školy, Věra Olšáková.

ACADEMIC SCHOOL nabízí vzdělávání ve čtyřech mateřských školách, ve dvou úplných základních školách ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Třídy jsou moderně vybaveny. Součástí škol jsou také moderní zázemí. Více informací na www.academicschool.cz nebo na www.ssot.cz.

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’163275′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2253‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚163275‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Zobrazit fotogalerii >>