Pomáhat a chránit. I to je role spolků

ZLÍNSKÝ KRAJ - Jsou jich na území Zlínského kraje tisíce – dobrovolnické spolky a různá zájmová sdružení.  A v nich lidé se zájmem o stejnou věc. V mnoha obcích i městech jsou právě spolky výrazným hybatelem společenského a kulturního života i všech dalších obyvatel.

Vždyť díky dobrovolným hasičům, orlům, sokolům, včelařům, zahrádkářům, divadelním ochotníkům a folklorním kroužkům se v nejedné obci koná ples, brigáda nebo dětský den. S mírnou nadsázkou tak lze říct, že právě spolky jsou ty, které pomáhají chránit naše kulturní dědictví.

Spolky na našem území fungují od roku 1867. „Tehdy nový zákon o spolkovém právu přinesl možnost zakládat rozmanitá sdružení. Jako první vznikaly spolky hasičské, čtenářské a sportovní. K bouřlivému rozmachu spolkové činnosti došlo ve 20. a 30. letech 20. století, kdy bylo například jen ve Zlíně založeno přes osmdesát nejrůzněji zaměřených spolků. Po roce 1948 byla spolková činnost postupně centralizována, aby mohla být lépe kontrolována a řízena státem. Mnohé spolky při tom zanikly. Od roku 1990 nastalo opět období pro spolky příznivé. A jejich existence je nesmírně důležitá i dnes,“ vysvětlila historička Muzea jihovýchodní Moravy Yvona Činčová.

Zachráněná historie

Spolek přátel hradu Lukova vznikl na jaře roku 1990 a sdružuje nadšence ochotné pomoci památkové obnově a provozování zříceniny hradu Lukov. A povedlo se jim na lukovském panství doslova obrátit čas, protože zřícenina vypadá rok od roku lépe. V současnosti má spolek 54 členů a desítky příznivců. „Za téměř třicet let existence jsme dosáhli mimořádných úspěchů při záchraně hradu, který byl v roce 2017 oceněn titulem Památka roku 2016. V průměru dobrovolníci odpracují ve prospěch záchrany starých lukovských zdí až 6 000 hodin ročně a pořádají zde také speciální akce, například Den stromů, Strašidelnou prohlídku či Hradní jarmark. Právě spolek má lví podíl na tom, že Lukov navštíví ročně téměř 27 000 výletníků,“ vypočetl předseda spolku Jiří Holík. Více na www.hradlukov.cz

Staré dobré časy

Okrašlovací spolek Calma z Luhačovic má zcela jiný program – umocňuje kouzelnou atmosféru lázeňského města. Členů spolku je 45, spolupracujících přátel pak kolem devadesáti. „Naší hlavní náplní je rozvíjet vztah ke kulturně historickému dědictví Luhačovic. Členové na vlastní náklady postupně tvoří šatník replik historických kostýmů z období přelomu 19. a 20. století,“ uvedla jednatelka Blanka Petráková. Calma pořádá různé kulturní akce – například historické módní přehlídky, Kloboukový den Marie Calmy Veselé, pikniky. A účastní se pravidelně i oficiálních akcí pořádaných městem nebo lázněmi Luhačovice. Členové vydávají publikace, Okrašlovací noviny, a dokonce založili vlastní taneční složku Crazy Flappers. Podrobnosti na www.spolekcalma.cz

Pro budoucí generace

Dne 21. března v roce 2014 začal růst na louce, v lokalitě Trhovisko na okraji Valašských Klobouk, skanzen. Tento na první pohled bláznivý nápad začala realizovat parta mladých kamarádů, která funguje pod hlavičkou Spolek Jižní Valašsko.

„Prozatím se nám podařily realizovat drobné stavby – kaplička, studna, zvonička a salaš. Teď zažíváme ve spolku zrovna trochu útlum, ale to, co jsme zatím vybudovali. Místní sem chodí na procházku, je to oblíbená kulisa pro svatby či stylové fotografování. Máme do budoucna v plánu postavit roubenou chaloupku a dvě stodoly, které nám poskytnou zázemí pro další aktivity. Potácíme se však s nedostatkem času a především členů, tedy pracovních sil, ale zůstáváme optimisté. Náš záměr je běh na dlouhou trať, ale chceme dodat Valašským Kloboukám zajímavou atrakci, která přiláká návštěvníky nejen z okolí,“ vysvětlil předseda Miroslav Maňas. Více na www.facebook.com/Jizval

Aktivity pro ostatní

Inspirace Zlín je spolek, který čtyři roky vede Věra Stojarová. Chtěla obyvatelům Zlína a později i dalších měst nabídnout atraktivní možnosti trávení volného času. Přišla s výukovými programy zaměřenými na historii Zlína pro děti ze školek a škol, pořádá vycházky městem s výkladem o jeho historii, široké veřejnosti volně přístupné jsou akce Velikonoce v parku, Putování za tajemným zlínským hradem, Žijeme středověkem, či Dýňobraní. Inspirace Zlín je také pořadatelem řady putovních výstav stavebnic, chytrých hraček či retropředmětů a sbírek.

„Na podzim spustím nový projekt, kterým chci ukázat, že šikovné ruce se nikdy neztratí – bude se jmenovat Dětský festival řemesel,“ doplnila Věra Stojarová. Více na adrese www.inspiracezlin.eu