Emeritní rektor jde do krajských voleb. Vznikla nová nestranická alternativa

prof. Vladimír Sedlařík
Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj. Právě pod tímto názvem se do letošních krajských voleb zapojí nové uskupení nezávislých odborníků. Ti chtějí nabídnout skutečnou alternativu především voličům, kteří jsou právem „otráveni“ celostátní politikou, a současně chtějí, aby byl Zlínský kraj skvělým místem pro život. Lídrem kandidátky je dosavadní krajský zastupitel Michal Dvouletý, jehož ze druhého místa doplní emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Vladimír Sedlařík.

„Věříme, že to jde i jinak. Zlínský kraj nepotřebuje celostátní stranické sekretariáty k tomu, aby se rozvíjel. Sami dobře víme, jak tohoto rozvoje dosáhnout, a co je důležité udělat k tomu, aby se v našem kraji žilo lépe. Zlínský kraj naopak potřebuje, aby v jeho zastupitelstvu pracovali lidé, kteří budou skutečným hlasem jeho občanů, jimž bude umožněno, aby se naplno zapojili do rozhodování o společné budoucnosti. Chceme přinést stabilitu do řízení Zlínského kraje, otevřít ho veřejnosti, posílit transparentnost a zásadním způsobem zapojit občany do rozhodování o klíčových investicích a změnách. Budeme zárukou toho, že hlas voličů bude na kraji slyšet i po volbách,“ uvedl Michal Dvouletý, který je již osm let zastupitelem Zlínského kraje a téměř šest let zastupitelem města Uherské Hradiště.

Druhé místo na kandidátce bude patřit prof. Vladimíru Sedlaříkovi, emeritnímu rektorovi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „S myšlenkou zapojení se do politického dění jsem si pohrával již během svého působení ve vedení univerzity. Spolupráce mezi univerzitami a samosprávami má velký potenciál, což může být prospěšné pro nás všechny. Úspěch jakékoliv spolupráce je však podmíněn odhodláním, schopnostmi a píli všech zapojených partnerů. Mám odhodlání využít své zkušenosti a rozvíjet tuto spolupráci i z  druhé strany. Není mi jedno, jakým směrem se bude náš kraj vyvíjet a chtěl bych i tímto přispět k jeho rozvoji,“ uvedl prof. Vladimír Sedlařík, který by se v rámci krajského zastupitelstva rád věnoval školství, ale také strategickému rozvoji či posilování schopnosti hejtmanství při získávání národních i evropských zdrojů pro důležité projekty ve Zlínském kraji.

Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj se chce zaměřit na tři klíčové programové priority, které je možné zastřešit slovy BUDOUCNOST, POTŘEBNÍ a VZDĚLÁNÍ. „Budoucnost, to jsou mladí lidé. A nejen jim musíme vrátit důvod, proč zůstat či se vrátit do Zlínského kraje. K tomu potřebují dostupné bydlení, perspektivní práci či dobré podmínky pro podnikání, dálnici a kvalitní dopravu, ale také bezpečný, moderní a ekologicky šetrný kraj s dostatečně pestrou možností volnočasových aktivit, sportu a kultury,“ popsal klíčové priority Zdeněk Rolinc, starosta Bystřice pod Hostýnem a kandidát číslo tři na kandidátní listině Nezávislého HLASu pro Zlínský kraj.

Za důležité považují kandidáti za Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj také péči o potřebné. „Zlínský kraj musí posílit péči o potřebné. Postaráme se proto o zlepšení zdravotních i sociálních služeb. Zapojíme hejtmanství do řešení nedostatku praktických lékařů, pediatrů, zubařů apod. Napomůžeme k urychlení realizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a také k dokončení modernizace v ostatních okresních nemocnicích. Posílíme kapacity pobytových i mobilních sociálních služeb a zlepšíme podmínky pro život seniorů. Velkou pozornost chceme věnovat také tématu bezpečnosti, jelikož bezpečnost a zdraví občanů musí být v dnešní době na prvním místě,“ pospal další oblast Michal Dvouletý, který se v rámci zastupitelstva Zlínského kraje angažoval v končícím volebním období mimo jiné také v sociálním výboru.

Jak doplnil prof. Vladimír Sedlařík, velkým úkolem pro budoucí krajskou reprezentaci je také to, aby reagovala na neúprosný vývoj demografie a čelila stále se zrychlujícímu vylidňování Zlínského kraje. „Proto se musíme zaměřit mimo jiné na moderní inovace ve vzdělávání tak, aby byly budoucí generace lépe připraveny na změny na trhu práce i na nové požadavky zaměstnavatelů. Budeme investovat do zvyšování kvality vzdělávání v kraji. Podpoříme duální vzdělávání na středních školách i systematické kariérové poradenství od základní přes střední, až po vysokou školu,“ vysvětlil prof. Sedlařík.

První pětici kandidátů pak doplňuje Mojmír Náplava, advokát a zastupitel města Uherské Hradiště, a Libor Lukáš, emeritní hejtman Zlínského kraje a předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Finální podoba kandidátní listiny Nezávislého HLASU pro Zlínský kraj se v těchto dnech ještě dotváří. Nicméně již v tuto chvíli je zřejmé, že v plejádě především nestranických kandidátů voliči najdou nejen další akademické pracovníky z domácích i zahraničních vysokých škol, ale také zkušené učitele či vedoucí pracovníky základních a středních škol, lékaře, advokáty, dopravní experty, sportovce i starosty měst a obcí (Bystřice pod Hostýnem, Nezdenice, Fryšták, Brumov-Bylnice, Ostrožská Nová Ves, Stříbrnice), příp. zkušené radní či zastupitele (Uherské Hradiště, Holešov, Karolínka, Uherský Ostroh, Petrůvka, Pitín). Mezi kandidáty nebudou chybět ani podnikatelé, manažeři významných firem, ředitelé domovů pro seniory či technických služeb, dobrovolní hasiči, folkloristé a odborníci z oblasti hygienické služby. Kompletní kandidátní listinu představí Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj v polovině července 2024.

Ústředním sloganem Nezávislého HLASU pro Zlínský kraje bude motto: „Váš HLAS bude slyšet“. Ten akcentuje hlavní myšlenku, jejímž prostřednictvím se nezávislá kandidátka odborníků hodlá odlišit od politické konkurence. Chce se stát pro voliče Zlínského kraje skutečnou ALTERNATIVOU.

V rámci volební kampaně pak HLAS vsadil na tyrkysovou barvu, která evokuje klid, vyrovnanost, nové začátky a inovace, přátelskost a přístupnost, zdraví, vitalitu i neutralitu vůči regionální politické konkurenci.

Zadavatel/zpracovatel: Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj

--> --> --> --> -->