Individuální přístup a dvojjazyčné vzdělávání – to je ORBIS, mateřská a základní škola

ORBIS – to je mateřská a základní škola v centru Zlína, kde pro personál není nic důležitějšího než právě vaše děti. Proto jde škola cestou individuálního přístupu ke každému z nich. Samozřejmostí je využívání nových vzdělávacích metod i moderních technologií. Navíc ORBIS nabízí možnost dvojjazyčného vzdělávání formou zábavné a přirozené výuky anglického jazyka kvalifikovanými rodilými mluvčími.

„Naše mateřská škola je určena dětem již od dvou let věku až po nástup do první třídy základní školy. Děti se zde již od raného věku denně setkávají s rodilými mluvčími. Veškeré aktivity, které provádějí, během dne, jsou tedy jak v anglickém, tak v českém jazyce. Tím se velmi přirozenou formou a především hrou naučí komunikovat také v anglickém jazyce,“ uvedla Kateřina Blaha Hlavňovská, zástupkyně ředitele školy.

Paleta aktivit je však daleko pestřejší a vždy je kladen maximální důraz na to, aby byla veškerá činnost pro děti zajímavá, přínosná a také zábavná. Kromě naučných aktivit přímo na půdě mateřské školy jsou děti často v přírodě. Volnočasové aktivity tráví například v lesoparku, na výletech či seznamováním se s tradicemi našich předků.

„Také v základní škole jsou klíčovými benefity málopočetné třídy, individuální přístup k dětem, moderní prostředí a technologie i dvojjazyčná výuka. Děti se v anglickém jazyce učí číst, psát i počítat. Zkrátka veškeré výchovy mají nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Učí se přirozenou cestou, a to díky přítomnosti dvou učitelů ve výuce. Jeden je český, druhý anglický rodilý mluvčí. Týdně tak mají naše děti minimálně 10 hodin výuky v angličtině,“ upřesnila Kateřina Blaha Hlavňovská a dodala: „Naše základní škola dětem nabízí také kvalitní přípravu na cambridžské jazykové zkoušky. Od páté třídy se pak děti mohou učit i španělsky, francouzsky a německy. Maximálně využíváme toho, že jsou děti k osvojování si jazyků nejvnímavější.“

Specifikem mateřské i základní školy ORBIS je malý počet dětí ve třídách. Maximálně se jedná o 15 dětí. Díky tomu se učitelé mohou daleko lépe věnovat každému z nich a rozvíjet jeho silné stránky, respektive mohou naplno pracovat s nadáním či talentem, ale také tempem každého žáka.

Veškerá výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s velmi kvalitní technikou, takže v případě potřeby nabízí například nemocným žákům možnost online připojení každý den.

Škola dětem nabízí také mnoho sportovních a volnočasových aktivit. Učitelé s dětmi chodí bruslit či plavat, děti se účastní lyžařských kurzů. Ke sportovním aktivitám škola využívá například areál Svah Zlín, Lyžařský areál ve Velkých Karlovicích a v neposlední řadě Vodní svět v Resortu Kyčerka. Nechybí mnoho zájmových kroužků či nabídka letních příměstských táborů, exkurze či aktivity, zaměřené na seznamování se s tradicemi našich předků.

Personál školy klade velký důraz také na stmelování kolektivu jak v rámci jednotlivých tříd, tak i v rámci jednotlivých úrovní školy.

Vzdělávací institut ORBIS nabízí v centru města Zlína kontinuální vzdělávání v mateřské, základní i střední škole, přičemž všechny úrovně školy sídlí v jediné budově, což je pro děti nespornou výhodou. Škola tak děti může provázet na jejich cestě za vzděláním prakticky od dvou let až do dospělosti bez stresu ze změny prostředí, potažmo ze zcela nového kolektivu.

Více informací na www.orbiszlin.cz

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x