První soukromé gymnázium s jazykovým zaměřením ve Zlíně!

S počátkem příštího školního roku se v centru Zlína otevře nová kapitola ve vzdělávání místní mládeže. Svůj provoz zahájí první soukromé gymnázium s jazykovým zaměřením v okrese. Gymnázium bude součástí vzdělávacího institutu ORBIS, zahrnujícího mateřskou, základní i střední školu.

„Založením gymnázia jsme chtěli ještě více navázat na naše dvojjazyčné vzdělávání v mateřské a základní škole. Našim cílem je poskytnout studentům unikátní možnost hlubšího studia jazyků a kvalitně je připravit nejen na vysokoškolská studia, ale také na mezinárodní výzvy. Plně si totiž uvědomujeme důležitost jazykového vzdělávání v dnešní globalizované společnosti. Těší mě, že se nám realizace tohoto projektu podařila, a jsem přesvědčen o tom, že tato škola bude představovat významný krok vpřed ve vzdělávání v našem regionu,“ uvedl zakladatel školy, Ivo Valenta.

Škola tak nabídne výuku cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími. Vzdělávací program gymnázia je navržen tak, aby studenti získali nejen hluboké jazykové znalosti, ale také komunikační dovednosti a myšlení v daném jazyce i mezikulturní povědomí.  

„Jsme rádi, že absolventům devátých ročníků základních škol můžeme poskytnout ještě větší možnost volby. Dosud měli na výběr z perspektivních maturitních oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání, k nimž nyní přibude atraktivní varianta studia gymnázia s jazykovým zaměřením. I v tomto případě samozřejmě klademe maximální důraz na individuální přístup ke studentům, a proto bude ve třídě pouze 20 žáků. Samozřejmostí je také moderní prostředí, technické vybavení školy a kvalifikovaní pedagogové,“ uvedla Kateřina Blaha Hlavňovská, ředitelka školy.

Zájemci o studium na soukromém gymnáziu s jazykovým zaměřením mohou využít také přípravného kurzu k přijímacím zkouškám, který škola nabízí.

Škola pořádá i Dny otevřených dveří, a to ve dnech 9. 2. 2024 a 16. 2. 2024 vždy od 10.00 do 17.00.

Více na webu www.orbiszlin.cz.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x