Ve Velkých Karlovicích byly obnoveny práce na opravě silnice

VELKÉ KARLOVICE - Sdružení několika stavebních firem obnovilo po zimním omezení práce na velké stavbě s názvem Nový Hrozenkov - Podťaté I ve Velkých Karlovicích. Agentuře Mediafax to ve čtvrtek za Ředitelství silnic Zlínského kraje řekl Vojtěch Cekota.

Jde o rekonstrukci silnice II/487 ve Velkých Karlovicích, stavba v hodnotě 228 milionů korun byla zahájena loni v dubnu a její ukončení je plánováno do 31. října.

Stavba obsahuje rekonstrukci silnice II/487 v délce více než pěti kilometrů, výstavbu nebo rekonstrukci šesti mostů, úpravu odvodnění, napojení silnic III. tříd, vybudování opěrné zdi, přeložky sítí a dopravní značení. Křižovatka silnic II/487 a II/481 – odbočení na Soláň a Kyčerku – bude přebudována na okružní křižovatku.

Do konce ledna bylo prostavěno 124 milionů korun. V loňském roce stavbaři dokončili hlavní práce na odvodnění komunikace, opěrné nábřežní zdi. Na mostech byl po provedení nosných konstrukcí povolen provoz v obou směrech s omezením rychlosti. Stavbaři odstranili mostní provizorium a na uzlovém úseku byla provedena část podkladních vrstev a asfaltového krytu vozovky včetně nové křižovatky Podťaté. Na začátku úpravy je provedena vozovka v novém směrovém řešení až po budoucí okružní křižovatku. Za dozoru pracovníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy zajistili pracovníci také dvě památné lípy v těsné blízkosti silnice.

V současné době se pracuje na dokončení mostních objektů. „Práce si vyžádaly omezení dopravy,“ doplnil za stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Otakar Wollner.

Stavba by měla být financována z evropských zdrojů v rámci Regionálního operačního programu ve výši 85 procent nákladů, pět procent z ceny představuje dotace ze státního rozpočtu a zbylých 10 procent tvoří vlastní prostředky z rozpočtu kraje.

--> --> --> --> -->