Lidé v Brodě hlasovali o tom, jak se má rozvíjet město

UHERSKÝ BROD - Ve středu 18. listopadu se uskutečnilo v uherskobrodském Domě kultury veřejné fórum k rozvoji města. Lidé se mohli aktivně se zapojit do rozhodování o městě, o připravovaných investičních akcích, do procesu strategického plánování a sdělit radnici své názory a připomínky, řekla serveru Zlin.cz mluvčí brodské radnice Elen Sladká.

Moderátorem byl Pavel Chramosta, koordinátor místní Agendy21 ve městě, a poté si slovo vzala Marta Vencovská z Národní sítě zdravých měst ČR. Město Uherský Brod je již desátý rok členem Národní sítě zdravých měst ČR. Ta sdružuje města, obce a regiony zahrnující 57 procent české populace.

Metoda místní agendy se snaží zapojovat veřejnost do rozhodování o věcech veřejných ve městě s dodržováním principů udržitelného rozvoje, který neohrožuje rozvoj budoucích generací.

Místostarosta Jan Hrdý seznámil přítomné s deseti nejpalčivějšími problémy města, které vzešly z minulého ročníku této akce a se způsoby jejich řešení, popřípadě s rozpracovaností některých bodů.

„Pravidelně pořádané veřejné fórum je zejména příležitostí pro vzájemnou diskuzi nad dalším strategickým rozvojem města mezi představiteli města, odborníky, podnikateli a občany města. Klíčovou pro úspěšnost každého takového fóra je účast dostatečného počtu občanů. S letošní účastí jsme spokojeni, ale do budoucna bychom rádi dosáhli účasti nejméně dvou stovek občanů, abychom tak mohli výsledky fóra považovat za více směrodatné. Prozatím chápeme veřejné fórum jako zdroj nových nápadů a také jako nástroj pro identifikaci problémů a intenzitu jejich subjektivního vnímání,“ řekl místostarosta.

Veřejná diskuze u jednotlivých stolů probíhala pod vedením odborných moderátorů v sedmi tematických oblastech: Mluvilo se o životním prostředí, dopravě, veřejné správě, bezpečnosti a informovanosti, dále pak o vzdělávání, kultuře, sportu, cestovním ruchu a památkách, o investicích města, územním plánu a rozpočtu města a souvisejícím udržitelném rozvoji a podnikání. Debaty se nevyhnuly ani sociální oblasti, zdraví a sociálně patologickým jevům ve společnosti. Radnice nabídla i takzvaný stůl mladých, který byl vyhrazen pouze pro mládež.

„Nejvíce podnětů a připomínek se objevilo v oblasti životního prostředí, dopravy, investic a správy majetku města, hodně námětů bylo také v oblastech školství a kultury a samozřejmě v oblasti rozvoje města,“ řekla Sladká.

Ze všech podnětů každého tematického okruhu byly vybrány dva nejpalčivější problémy. Z těch vzniklo čtrnáct bodů, které občany Uherského Brodu nejvíc trápí a postupují do hlasování na web města, které je přístupné všem občanům města.

„Jednoznačně nejnaléhavější otázkou se ukázalo být dokončení cyklostezky směrem na Luhačovice, dále problém vandalismu na území města a povodňová opatření a optimalizace kanalizační sítě,“ přiblížila mluvčí brodské radnice. Jako další palčivé otázky se ukázaly ty k rekonstrukci Panského domu a zahrady, týdenní svoz komunálního odpadu i bioodpadu, nevyhovující stav ulice Těšovská, uzavření takzvané myší díry pro motorovou dopravu, rozšíření kamerového systému, modernizace školních jídelen základních škol, sportovně-rekreační areál u ZŠ Mariánské náměstí, bezplatná MHD pro seniory a osoby ZTP a dárce krve, mobilní hospic, burza nápadů – nabídka a poptávka vzdělávacích kurzů a zvýšení bezpečnosti na světelné křižovatce.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x