Památník na Ploštině čeká výrazná proměna

DRNOVICE - Zlínský kraj připravuje razantní proměnu památníku na Ploštině v Drnovicích u Valašských Klobouk. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí krajského úřadu Renata Janečková.

Příprava záměru na revitalizaci prostor památníku na Ploštině a jeho okolí, kterou realizují Zlínský kraj a jeho příspěvková organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, je v plném proudu. Kraj na tuto investiční akci hodlá využít dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Krajští radní proto muzeum pověřili zajištěním dokumentace a zpracováním podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci. Vyhlášení výzvy IROP se očekává v letos v srpnu.

Návrh projektu řeší demolici stávajícího amfiteátru a na jeho místě postavení nového objektu návštěvnického centra. Dále se počítá s rekonstrukcí a modernizací expozice v domě číslo 23, samotnou rekonstrukcí památníku, který je národní kulturní památkou, a také s komplexím řešením exteriérů a další dílčích prvků v areálu Ploštiny, které přímo souvisejí s expozicí. V plánu je například vybudování záchytného parkoviště pro auta s kapacitou i pro autobusy, dimenzované pro vrcholy sezony (výročí, mše, kulturní akce aj.). Obnovy se dočká i zeleň. Plánovány jsou také nové chodníky, které spojí jednotlivé prvky Ploštiny. Tím přirozeně povedou návštěvníky a umožní jim zažít atmosféru místa a porozumět dějinám, které se zde odehrály. Všechny stavební zásahy mají za cíl zvýšit ochranu vystavených exponátů a vybudovat nezbytné návštěvnické zázemí odpovídající dnešním standardům.

„Chtěli bychom, aby Ploština ožila. Proto navrhujeme, aby zde vznikl ucelený komplex aktivit, které budou zajímavým a přitažlivým způsobem připomínat historické události, které se zde staly. Ať už je to expozice, která prostřednictvím ikonografických a audiovizuálních prvků bude vyprávět příběh pasekářské osady ještě před jejím vypálením nebo multifunkční prostory pro doprovodné aktivity. Ty se budou vztahovat jak k tématu tragédie, tak i životu v pasekářské osadě a v regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj kraje. „Jsem velmi rád, že Zlínský kraj přistoupil k tomuto záměru a je pro mě důležité, že můžeme tímto způsobem připomenout a uctít památku obětí ploštinské tragédie,“ doplnil Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Přesná výše nákladů akce bude upřesněna po zpracování podrobné projektové dokumentace. Výše dotace z IROP činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. „Očekávaná srpnová výzva bude zaměřená na zefektivnění prezentace a na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podle mě projekt na Ploštině tyto podmínky splňuje. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně nepředpokládá vyhlášení obdobné výzvy v následujících letech, uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní,“ dodal Josef Zicha.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x