Kraj podpoří v Uherském Brodě rozšíření dopravního hřiště i vybudování bezbariérové plošiny ve škole

UHERSKÝ BROD - Uherskobrodská radnice získala z Fondu Zlínského kraje přes dva miliony korun na čtyři investiční akce. Serveru Zlin.cz to za brodskou radnici uvedl Pavel Chramosta.

Tři dotace jsou poskytnuty v oblasti Bezpečnosti silničního provozu (BESIP) – rozšíření dětského dopravního hřiště, vybudování parkovacího pruhu v ulici Na Chmelnici a podpory se dočkal i projekt Podpora BESIP v Uherském Brodě. Jedna dotace pak pomůže při vybudování šikmé schodišťové plošiny pro bezbariérový přístup do pavilonu C Základní školy Na Výsluní.

Největším projektem spolufinancovaným Zlínským krajem je rozšíření dopravního hřiště v Uherském Brodě, které je provozováno při Základní škole Na Výsluní. Rekonstrukce přijde na pět milionů korun a uskuteční se ve dvou etapách. Díky úpravám bude možné simulovat v co největší míře a co nejvěrněji dopravní situace vznikající ve skutečném dopravním prostředí. Tomu bude uzpůsobeno i nové svislé a vodorovné dopravní značení, včetně úpravy jedné křižovatky světelnou signalizací a chráněného signalizačního železničního přejezdu. Zlínský kraj na tuto etapu přispěje částkou 1,728 milionu korun, která pokryje 50 procent celkových způsobilých nákladů. Areál bude navíc doplněn o dětské hřiště, bike park a lávky se suchým potokem tak, aby se propojila výuková část s možností trávení volného času pro celou rodinu a našly zde využití a odpočinek všechny věkové kategorie, což představuje další investici ve výši téměř dva miliony korun (II. etapa).

„Dalším podpořeným projektem je parkovací pruh v ulici Na Chmelnici, díky kterému zde již vzniklo 18 nových parkovacích stání. Z Fondu Zlínského kraje jsme na tuto akci získali 150 tisíc korun. Zřízení pruhu přitom stálo přes 341 tisíc korun,“ upřesnil Chramosta. Celá stavba, která zahrnovala nejen parkovací pruh, ale i úpravu osvětlení, vybudování nového přechodu pro chodce přes ulici Prakšická, rekonstrukci vozovky a chodníků, přišla na více než 1,6 milionu korun.

Dotaci ve výši 40 tisíc korun (50 procent celkových nákladů) získalo město Uherský Brod na projekt Podpora BESIP v Uherském Brodě. Jeho součástí je například regionální osvětová akce Den bez aut 2017. Dětem z mateřských škol v Uherském Brodě je dále jako součást projektu zajišťována doprava na výuku na dětské dopravní hřiště.

Zlínský kraj letos také podpoří vybudování šikmé schodišťové plošiny v pavilonu C ZŠ Na Výsluní Uherský Brod. Ve všech budovách školy jsou plánovány bezbariérové úpravy za finanční podpory EU. Pouze bezbariérovost pavilonu C, ve kterém sídlí ZŠ Čtverka (2. patro) a Katolická ZŠ (3. patro), nemůže být financována ze zdrojů EU, jelikož je pronajímána jiným subjektům. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem ZŠ Čtverka je Zlínský kraj, podařilo se městu Uherský Brod vyjednat poskytnutí individuální dotace prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje na pořízení šikmé schodišťové plošiny do 2. patra. Dotace ze Zlínského kraje činí 234 tisíc korun a pokryje polovinu celkových nákladů na zbudování části zařízení vedoucího do 2. patra (tj. výrobu, dopravu a montáž). Zařízení vedoucí do 3. patra bude dofinancováno plně z rozpočtu města. Celkové náklady na vybudování plošiny jsou přes 648 tisíc korun.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x