Silnici a železnici u Uherského Brodu odděluje opěrná zeď za čtyři miliony

UHERSKÝ BROD – Opěrná zeď téměř za čtyři miliony korun odděluje silnici a železniční trať v blízkosti Uherského Brodu-Újezdce. Měří 80 metrů, řekl serveru Zlin.cz mluvčí silničářů Vojtěch Cekota.

Předmětem díla byla stavba nové larsenové zdi o délce 80 metrů, která navazuje na zrekonstruovanou levostrannou železobetonovou opěrnou zeď. „Nachází se v prostoru mezi silnicí II/490 a železniční tratí Újezdec-Polichno,“ uvedl Cekota.

Opěrná zeď stojí v katastrálním území Újezdec u Luhačovic. „Hlavy štětovnic jsou upravené ocelovou římsou z pažnice, položené vodorovně a přivařené ke štětovnicím,“ informoval Cekota.

Na římsu pracovníci přivařili ocelové trubkové zábradlí výšky 1,1 metru. „To bylo osazeno i na původní železobetonové opěrné zdi. V nezpevněné krajnici mezi novou štětovnicovou zdí a silnicí II/490 je nové silniční svodidlo,“ řekl Cekota.

Součástí této stavby byla i oprava odvodňovacího příkopu mezi opěrnou zdí a železniční tratí. Stavební práce začaly v srpnu letošního roku a skončily v říjnu. Společnost Eurovia CS je provedla za 3,9 milionu korun.

--> --> --> --> -->