Delegace z Moldávie čerpala ve Zlínském kraji zkušenosti s rozvojem území

ZLÍN – Zahraniční delegace z Moldávie navštívila v tomto týdnu Zlínský kraj v rámci pracovní cesty, kterou inicioval Člověk v tísni. Skupinu, ve které byli zástupci podnikatelských inkubátorů, rozvojových agentur i státní tajemník pro rozvoj území z Moldávie, přivítal v sídle Zlínského kraje statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop a radní Jan Pijáček, uvedla pro server Zlin.cz Helena Mráčková ze zlínského hejtmanství.

„Šlo o jednu z mnoha aktivit, které Člověk v tísni vyvíjí. V tomto případě se jednalo o skupinu, která měla zájem získávat zkušenosti z České republiky týkající se podpory rozvoje území, a to jak na úrovni samospráv, tak na úrovni podnikatelského i neziskového sektoru. V Praze nejprve navštívili CzechInvest a potom se přemístili k nám,“ řekl radní Jan Pijáček, který zodpovídá za řízení dotačních programů a cestovní ruch.

Stratégové krajského úřadu vysvětlili hostům z Moldávie formy podpory, jaké u nás existují pro rozvoj území a další přednášející přiblížili také národní síť místních akčních skupin. Členové delegace se následně podívali do Technologického inovačního centra ve Zlíně a do Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích, umístěném v historickém objektu, což pro ně bylo zajímavou ukázkou, jak lze využít jedny dotační peníze na záchranu památné budovy a současně k rozvoji podnikání.

„Návštěva v sobě obsahovala propojení humanitární aktivity s aktivitou strategicky rozvojovou, což logicky úzce souvisí, protože rozvoj území zajišťuje lidem lepší podmínky k životu. Význam by měl spočívat v tom, že slabší regiony se budou na bázi solidární spolupráce díky předávaným zkušenostem přibližovat úrovni silnějších regionů. Kladli jsme důraz na to, že je třeba začít u analýzy území a vytvořit strategické dokumenty a současně propojit rozvojové záměry se školstvím, ideálně s univerzitou – jako je tomu ve Zlínském kraji. Jsem rád, že jsme mohli našim hostům předat informace, podněty, inspiraci i motivaci včetně konkrétních příkladů dobré praxe. Vnímali jsme vděčnost za toto ´prošlápnutí cesty,“ zhodnotil celodenní akci radní Pijáček.

Návštěvu Zlínského kraje zorganizoval Člověk v tísni, který si záměrně vybral kromě Prahy pouze Zlínský kraj jako jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslových regionů. Zlínský kraj zajistil program a dopravu delegace z Prahy do Zlína a zpět.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x