Zemřel akademický malíř Miloš Šimurda

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - V neděli 6. 1. 2019 zemřel ve věku 94 let akademický malíř Miloš Šimurda, nositel první Ceny města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017. Serveru Zlin.cz oznámil smutnou zprávu mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Přední osobnost umělecké tvorby na Valašsku, představitel české i slovenské mozaikářské tvorby, ale především akademický malíř. Miloš Šimurda, nositel první Ceny města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017 zemřel v neděli 6. 1. 2019 ve věku 94 let. „Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast celé rodině nad touto nečekanou ztrátou. Měl jsem to štěstí, že jsem s panem Milošem Šimurdou strávil několik chvil a vždy jsem obdivoval jeho neuvěřitelnou energii. Jako vynikající člověk i umělec zůstane navždy zapsán v našich srdcích. Čest jeho památce,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

Akademický malíř Miloš Šimurda představuje přední osobnost umělecké tvorby Valaška 20. a počátku 21. století. Narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm, studoval gymnázium ve Frýdku-Místku a poté obchodní akademii ve Frenštátě p. R.. Ve svých šestadvaceti letech, tedy roku 1950, začal studovat malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru prof. Jána Mudrocha, školu ukončil roku 1955. Externě vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě (1957-1958) a na Stavební fakultě Slovenské vysoké školy technické (1963-1965) a současně pracoval na Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě.

Od poloviny 40. let 20. století je jeho život i umělecká tvorba bytostně spjata s Rožnovem pod Radhoštěm. Po studiu na Vysoké škole výtvarných umění byl sice profesně vázán k v Bratislavě, v rožnovské místní části Horní Paseky si ovšem zároveň vybudoval ateliér, kde donedávna aktivně umělecky tvořil (především v období jaro až podzim). Miloš Šimurda náležel do generace, která se po tvůrčí stránce plně rozvinula v poválečném období. Přestože jeho tvorba reflektuje četné podněty moderního výtvarného umění, včetně ztvárnění abstraktních motivů (viz samostatné výstavy), odráží se v ní i trvalá inspirace valašskou krajinou a jejími obyvateli. Poznával je na svých cestách, která do plenéru podnikal sám či ve společnosti jiných významných malířů (například s Jaroslavem Frydrychem).

Řada Šimurdových děl díky tomu s sebou nese konkrétní příběhy spjaté s místy, osobnostmi čí situacemi zachycenými v jeho dílech (viz výstava Obrazy a artefakty realizovaná ve výstavním objektu Sušák ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012). Dominující technikou, kterou pro svá díla Miloš Šimurda užíval, byl akvarel, ve veřejných i soukromých sbírkách je ovšem zastoupen i svými olejomalbami či mozaikami. Díky studiu na mozaikářské škole v Raveně představuje dodnes renomovanou osobnost české a slovenské mozaikářské tvorby. Svou prací mimo jiné obohatil i veřejný prostor Rožnova pod Radhoštěm, neboť je autorem dnes bohužel poškozené mozaiky na objektu nákupního střediska na Dolních Pasekách (dnes Rožnovská tiskárna).

Kromě pravidelných výstav se Miloš Šimurda svými výtvarnými díly podílel i na realizaci některých publikací města (obrazový doprovod RMT M. Jahn: Kraj můj milovaný či do svazku o jarním zvykosloví Jany Tiché). Zcela novou kapitolu jeho tvorby svědčící téměř o renesanční dimenzi tohoto muže jsou sbírky básní (Objímal jsem růži; Bláznivé touhy; Nebeský vozataj). Miloš Šimurda představoval zajímavou tvůrčí osobnost s nezměrnou vitalitou, vnímavostí vůči okolnímu světu i schopností naslouchat druhým. Jednalo se ovšem zároveň i člověka skromného s pevnými morálními zásadami a nezměrnou lidskostí.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x