Výsadbu křovin provádí ve Zlíně i s ohledem na ptactvo

ZLÍN - Česká média v poslední době silně kritizovala města, že kvůli sázení nepůvodních druhů dřevin přicházejí ptáci o potravu. Zlína se ale tento problém netýká, serveru Zlin.cz to oznámil Lukáš Fabián z tiskového oddělení magistrátu.

Podle kritiků je třeba brát při sázení a zakládání zahrad v potaz nejen estetickou stránku věci, ale je nutné pamatovat i na živočichy, pro které jsou tyto plody základem potravy.

„Ve Zlíně sázíme původní i nepůvodní druhy dřevin a preferujeme především rozmanitost druhů. Vyloženě exotické druhy sázíme pouze za účelem sbírkovým a ukázkovým. Jedná se spíše o jednotlivé kusy,“ řekla k problematice Marie Surovcová, arboristka Odboru městské zeleně. Nedostatek srážek a celková změna klimatu si však nyní vyžaduje též výsadbu odolnějších a vláhově méně náročnějších druhů dřevin, které budou prosperovat v městském prostředí.

„Také zakládáme či obnovujeme staré sady, vysazujeme ovocné stromy a keře a zakládáme květnaté louky, čímž podporujeme hmyz, který je potravou pro ptactvo,“ doplnila arboristka.
Co se týká keřových výsadeb, do krajiny se volí druhy, které jsou vhodné především právě pro ptactvo. V blízkosti dětských hřišť, mateřských a základních škol se zase vysazují druhy, které nepředstavují nebezpečí pro děti, kterým mohou být trny či jedovaté plody.

Z původních druhů dřevin lze ve Zlíně najít například různé druhy hlohů, jeřábů, javorů, olší, lip, vrb a podobně. Nesmí chybět ptačí zob, třešně, hrušně, borovice, břízy, duby, buky a další. Z nepůvodních druhů dřevin je možné ve Zlíně narazit na jinan, kdouloň, mišpuli, muchovník, rakytník, tavolník, zlatici, vilín, trojpuk a řadu dalších.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x