DOPRAVNÍ INFO: Četné uzavírky mohou komplikovat dopravu

ZLÍNSKÝ KRAJ - Než se vydáte na cesty, mrkněte, kde vás mohou zdržet stavební práce na silnicích. Opravy se dotýkají i D1.

ZLÍNSKO

V Otrokovicích platí od 18. února 2019 úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků – očekávejte ve Zlíně v ulici Lesní čtvrti III (pod gymnáziem).  Potrvá až do 15. srpna.

Stavební práce ve Zlíně uzavřely až do 18. srpna také ulici Ševcovská od křižovatky s ulicí Díly II po bytový dům č. p. 4087.

Práce na rekonstrukci vodovodních přípojek probíhají v ulici 2. května ve Zlíně, překážka na silnici může řidiče zbrzdit až do 15. září. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Stavební práce do konce prázdnin uzavřou Fügnerovo nábřeží ve Zlíně, část obce Kúty, a Tyršovo nábřeží, část obce Čepkov. V místech se realizuje Cyklostezka Zlín  – ul. Výletní a Tyršovo nábřeží

Želechovice nad Dřevnicí – Provodov, od 1. dubna do 30. června 2019, silnice III/49020, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Zlín, Kudlov, Březůvky, Provodov. Důvodem je práce na stabilizaci silničního tělesa.

Zádveřice-Raková, pohyblivá pracovní místa v délce 450 m, od 1. dubna do 15. srpna 2019, silnice III/4885, částečná uzavírka. Důvodem jsou stavební práce na silnici. Provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy se zachováním průjezdné šířky 2,75 m.

Úplná uzavírka může překvapit v obci Pozlovice, od 4. dubna do 21. července 2019, na silnici III/4922,. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích A. Václavíka, K Přehradě, Hlavní. Mapa zde. Důvodem je výstavba autobusové zastávky. Pozn.: investorem stavby je městys Pozlovice.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte od 16. dubna do 10. května. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/49724 a III/4976. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic.

Luhačovice – ulice Lužné – 26. dubna – 7. května 2019 – stavební práce – uzavřeno. Realizace stavby „REKO MS Luhačovice-Lužné“. Vyloučení silničního provozu vozidel mimo vozidel s povolením stavby a mimo vozidel IZS z důvodu průběhu stavebních prací pouze v pracovní době. Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků.

Otrokovice čeká během měsíců dubna a května 2019 bude  rekonstrukce vodovodu v ulici Prostřední. Předpokládaná délka prací spojených s rekonstrukcí je 30 dnů. Rekonstrukce si vyžádá celkovou uzavírku této ulice v úseku mezi křižovatkami s ul. Čechova a Dolní. Práce budou prováděny za příznivého počasí vždy v době od 6.00 do 18.00 hodin. Ulice bude v této době přístupná pouze pro pěší. Mimo tuto dobu bude ulice sníženou rychlostí průjezdná.

VSETÍNSKO

Do 31. července bude z důvodu I. etapy prací na silnici omezen provoz ve Viganticích, okres Vsetín, silnice III/4867 na 3,474 km až 4,629 km. Provádí se oprava povrchu vozovky. Provoz je dle potřeby řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Další etapa oprav čeká silnici III/4867 ve Viganticích od 18. března. Připravte se na zdržení způsobené částečnou uzavírkou, konkrétně střídavým provozem jedním jízdním pruhem, který je řízený světelnou signalizací, a jedním pracovním místem s usměrněním provozu přechodným dopravním značením.

Vsetín hlásí rozšiřování komunikace – ulice Nádražní, silnice III/05737, ve směru od křiž. s ul. Svárov po křiž. s ul. U Hřiště. Dojde tam k úplné uzavírce pro 1 směr jízdy. Objízdná trasa je vedena ulicemi Pod Pecníkem, Sychrov, Palackého.

2. dubna až 15. května očekávejte zdržení rovněž v obci Hovězí, okr. Vsetín – silnice II/487. Probíhají práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz. Částečná uzavírka provozu na pozemních komunikacích za účelem zajištění dokončovacích prací v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/487.

Rekonstrukce se dočkala rovněž silnice silnice II/487 v Novém Hrozenkově, v jejím důsledku počítejte od 18. března do 31. srpna s částečnou uzavírkou. To znamená střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací ve dvou místech a jedno pracovní místo s přechodným dopravním značením.

Výstavba projektu „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ si vyžádala dopravní omezení na silnici II/481– část obce Jezerné – Velké Karlovice. Až do 18. srpna se v místě připravte na kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání silnice č. II/481 pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů, při provádění stavebních prací při výstavbě cyklostezky.

Valašské Meziříčí – silnice III/03569 (ulice u Byniny) – 23. dubna – 19. května 2019 – oprava povrchu vozovky, omezení. Uzavírka silnice III/03569, v rámci realizace stavby „Silnice I/35 hr. Kraje Lešná II. etapa – Valašské Meziříčí – MOK TESCO“, uzavřen pravý jízdní pruh – ve směru k silnici I/35 – připojení na silnici I/35 bude uzavřeno. Objížďka – jednosměrná, Lešná II. etapa: Objízdná trasa povede ve směru Lešná – Valašské Meziříčí po silnicích III/03562 a III/03561 a ve směru Bynina – Lešná po silnicích III/03562 a III/03561 a ve směru Bynina – Lešná po silnicích III/03569, SO 101 (budoucí silnice III/03570), III/0478.

Valašské Meziříčí – silnice I/35 (ulice Masarykova) – Valašské Meziříčí – Lešná, část obce Mštěnovice – 23. dubna 2019 – 30. června 2019 – stavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, I/35 Valašské Meziříčí, usměrněno dopravním značením – frézování, při pokládce asfaltu od 29. 4. – jednosměrný provoz ve směru Valašské Meziříčí – Hranice, v opačném směru objízdná trasa, usměrnění dopravním značením – dokončovací práce. Objížďka – bez rozlišení, jednosměrná: silnice III/03570 – silnice III/03561 (ulice Hranická), Valašské Meziříčí, okr. Vsetín přes: silnice III/03562 (Lhotka nad Bečvou), silnice III/03561 (ulice Hranická) (Valašské Meziříčí), Objízdná trasa při uzavírce provozu ve směru Hranice – Valašské Meziříčí při pokládce asfaltových vrstev cca ve dnech 29. dubna – 19. května ve směru Lešná – Valšské Meziříčí od okružní křižovatky Lešná po silnicích III/03562 k. ú. Lhotka nad Bečvou, III/03561 Valašské Meziříčí ul. Hranická, ul Hřbitovní, ve směru Bynina – Lešná okružní křižovatka a opačně po silnicích III/03569, III/03570, III/0487. Provoz ve směru Valašské Meziříčí – Hranice v místě stavby bude zachován. 

Vsetín, silnice III/05737 (ulice Nádražní) hlásí jednosměrnou uzavírku v pravém jízdním pruhu ve směru od okružní křižovatky s ul. Štěpánská a J. Sousedíka ve směru k autobusovému nádraží, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Svárov po křižovatku s místní komunikací ul. U Hřiště ve Vsetíně. Objížďka bude vedena po silnici č. III/05736 v ul. Pod Pecníkem, Sychrov a Palackého.

Lačnov, okres Vsetín, do 30. června 2019, silnice III/4946, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání pozemní komunikace pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů na silnici č. III/4946 v uzlovém úseku Lačnov a silnici č. III/4943 v uzlovém úseku Nivy a Horní Lideč v rámci stavby: „Oprava chodníku Lačnov“ v katastrálním území Lačnov z důvodu rekonstrukce a výstavby chodníku.

Rožnov pod Radhoštěm, od 3. dubna do 2. června 2019, most 48611-2, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po nábř. Dukelských hrdinů a ulicemi Nádražní, Pionýrská a Palackého. Důvodem je stavební údržba mostu.

Rožnov pod Radhoštěm čekají také opravy silnice I/58, ulice Ostravská, a to od 2. dubna do 30. června 2019. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zúžení vozovky v pracovním úseku. Uzavřen jeden jízdní pruh – zúžení s průjezdní šířkou min. 2,75 m. Úprava provozu dopravním značením, zařízením a proškolenými zaměstnanci s vysílačkami.

V realizaci je také oprava komunikace I/58 Pindula v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev se záměrem zvýšení životnosti vozovky na úseku v délce 4509 m (v km 0,006 – 4,515). Na místě omezení provozu, zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Práce byly započaty v roce a budou pokračovat do konce června 2019.

Rožnov pod Radhoštěm – ulice Zemědělská – od 11. března do 31. května 2019 – uzavřena v důsledku výstavby parkoviště.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

KROMĚŘÍŽSKO

Úplná uzavírka trvá v Záříčí, v úseku od Vlkoše před křiž. s III/4349. Důvodem je rekonstrukce vozovky z důvodu havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost. Objízdná trasa je vedena přes Kyselovice, Chropyni, Záříčí.

Šelešovice, okres Kroměříž – silnice II/432, silnice III/43223 – 23. dubna – 17. května 2019 – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce. Silnice: II/432, III/43223 v obci Šelešovice (u křiž. II/432 x III/43223 x III/43222). Důvod: „Šelešovice, u hospody, kabel NN“.

V Cetechovicích na silnici II/432 narazíte až do 19. května na zúžené jízdní pruhy, důvodem je výstavba chodníku.

V Holešově je do 12. května uzavřená silnice III/43821 na ulici Nerudova. Objížďka vede po cilnici II/438 ulice Palackého – silnice II/490 ulice 6. května – silnice III/49010 Přerovská – silnice III/43821 ulice Nerudova.

Úplná uzavírka, která se netýká autobusů a vozů IZS, čeká řidiče v Kvasicích na silnici III/36741, směr na Sulimov, až do 2. června 2019.  Objízdná trasa je vedena přes Střížovice, Bařice, Vrbku. Důvodem je rekonstrukce silnice – práce VAK Kroměříž.

Chvalčov – Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 30. června 2019, silnice II/437, částečná uzavírka  ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka  > 7,5 t  mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Tučapy, propustek, od 1. dubna do 28. srpna 2019, silnice III/49010, částečná uzavírka  ≤ 12 t včetně IZS a BUS. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba propustku na most. Střídavý provoz po provizorní objízdné komunikaci je řízen světelnou signalizací. Pro vozidla > 12 t  mimo IZS a BUS  platí v místě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Rymice, Holešov.

Rataje, část obce Popovice, od 10. dubna do 15. srpna 2019 – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, omezení na silnici III/43218 v obci Rataje, Popovice z důvodu – „Rataje – oprava chodníku a zídky“.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pitín – Slavičín, přes potok Kolelač, od 1. dubna do 21. července 2019, most 495-035, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po provizorním mostě a komunikaci v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba mostu. Střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Dokončování přestavby mostu 49516-2 může zdržet řidiče v Bojkovicích-Krhově. Počítejte se dvěma pracovními místy, kde je provoz usměrněný přechodným dopravním značením.

I/57 Brumov-Bylnice, okružní křižovatka silnic I/57 a III/50736: 25. března – 31. července 2019, realizace stavebních prací celkové přestavby stávající průsečné křižovatky na jednoduchou okružní křižovatku. Kromě vlastních stavebních úprav pozemních komunikací včetně dopravního značení zahrnuje stavba i úpravy okolních zpevněných ploch, mobiliáře a podzemních vedení dotčených inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektro, plynovod).

Začátkem dubna došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

 

D1 mezi 258,3 a 261,4 km ve směru Bohumín – PL: Do 18. května tam probíhají práce na silnici, provoz je převeden do protisměru – vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.

Částečná uzavírka dálnice D1 v rozsahu: a) 24. 4. (8:00) až 10. 5. (18:00): současně (1) levý pás dálnice v km 244,555–236,677 a (2) nájezdová a výjezdová větev MÚK Mořice (EXIT 244). Provoz bude veden v režimu 0/1+1.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x