Zlínská nemocnice potřebuje změnu, tvrdí primář Tomáš Linzer

ZLÍN – Lékař Petr Linzer je primářem Neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Ve zlínské nemocnici pracuje 13 let, svou profesionální dráhu však zahájil už v roce 1995 na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava, kde získal atestaci z chirurgie. V roce 2001 pak na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady složil i atestační zkoušku z neurochirurgie a v Praze se rovněž podílel na výuce mediků. Rozhovor s ním poskytla serveru Zlin.cz Adéla Kousalová ze zlínského hejtmanství.

Je podle vás stávající zlínská nemocnice dostačující?

Odpověď je z pohledu každé odbornosti jiná, ale změnu jednoznačně potřebuje. Už před mnoha roky se uvažovalo o stavbě nového objektu v areálu nemocnice tak, aby se vyřešila neuspokojivá situace. Poté, co se nemocnice před lety stala krajskou s řadou oborů superspecializované péče, se po prostorové stránce prakticky nezměnila. Poptávka po poskytování plánované i akutní péče stále narůstá a personální, potažmo lůžková kapacita této poptávce zákonitě nestačí.

Jak je na tom konkrétně oddělení neurochirurgie?

Neurochirurgické oddělení vykazuje soustavně rostoucí počet operačních intervencí a konziliární činnosti pro všechny nemocnice Zlínského kraje. Svou koncepcí činnosti je závislé na personální a lůžkové kapacitě ostatních odděleních KNTB, především operačních sálů a ARIM oddělení. Vývoj posledních let ukazuje, že potřebná kapacita těchto provozů nedostačuje a při relativně malé lůžkové kapacitě oddělení neurochirurgie jsme nuceni neustále řešit přesuny pacientů a měnit plánovaný operační program. Zatímco je přístrojové vybavení oddělení na vysoké úrovni, další rozvoj odborné činnosti vyžaduje také adekvátní prostory pro personál a výrazné rozšíření lůžkové kapacity oddělení.

Pomohla by výstavba nové nemocnice?

Výstavba nového objektu nemocnice by bez ohledu na lokalitu rozhodně v řešení uvedených problémů pomohla. Pro neurochirurgii by nabízela možnost vytvořit moderní a kapacitně dostačující pracoviště. Navíc by umožňovala vybudovat neurochirurgické sály se zázemím moderních intraoperativních zobrazovacích metod, kterými dnes disponuje jen málo českých pracovišť. A tím pádem nabídnout našim pacientům totéž, co velká evropská neurochirurgická centra.

Co si myslíte o rekonstrukci stávajících prostor nemocnice?

Neznám přesně stavebně technický stav budov a možnosti smysluplné přestavby. Z pohledu laika se však domnívám, že je jednodušší vystavět nový objekt bez zásadnějších kompromisů v jeho dispozicích, než rekonstruovat ve „vybydlené“ stavbě. Zachovat současný zdravotnický provoz při paralelně probíhající stavbě by bylo velice náročné a zřejmě také nekomfortní. Pro pacienty i pro zdravotníky.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x