Ve čtvrtek 18. července bude v několika částech Zlína přerušená dodávka pitné vody

ZLÍN - Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje o přerušení dodávek pitné vody v rozsáhlé části Zlína, a to ve čtvrtek 18. července, v době od 7:30 do 16:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (přeložka potrubí DN200 nad hotelem Moskva + výměna sekčních šoupáků) a bude se týkat odběratelů na ulicích:

Bří. Sousedíků – celá ulice kromě – čp. 1706, 1903, 1905, 1708, 1710, 1907, 1712, 1909, 1714, 1911, 1716, 1718 (2x EVČO), 1913,1709, 1092 (4x EVČO), 1715, 1717, 1719, 1721, 1899, 1723 (2x), 6014, 6123, 6125, 6016, 6018, 6127, 6019, 6129, 6021, 6131, 6023, 6133, 6017, 6022, 6024, 6025, 6027, 6119 (2x)

Mostní – 945 (4x), 636, 947 (4x), 949 (4x), 1622, 5552, 954 (3x), autoservis Karmel, 138, 953 (3x), 957-981 (čtvrtdomky nebo půldomky)

Pod Rozhlednou – čp. 4092, 3306, 7058, 3020

Na Vyhlídce, Vysoká, U zimního stadionu, Březnická, Nad Ovčírnou I, II, III, IV, V

Nám. TGM – kromě čp. 3669

Růmy, Hrnčířská

Hradská – čp. 341, 609, 810

Nám. Práce – čp. 2512 (hotel Moskva), 2523 (OD Prior-pouze horní tlakové pásmo)

Kotěrova – čp. 858, 860, 862, 864-871, 5543

Čiperova – čp. 5139, 5527, 5182

Antonínova – čp. 4465

Areál SVIT – b.21 (horní tlakové pásmo), 21/2, 31, 32, 33 (2x EVČO), 34

 

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno stacionárními cisternami, rozmístěnými na těchto místech:

 

  1. Bří Sousedíků – dle parkovacích možností. Pravděpodobně u křižovatky s ul. Pod Rozhlednou, u garáží, poblíž čp. 1063
  2. Parkoviště před bytovými domy – Březnická 5567
  3. Alzheimer centrum – Růmy 1393
  4. areál Svit – bud. 34 – parkoviště
  5. areál Svit – bud. 32
  6. areál Svit – bud. 21/2
  7. IH Moskva
  8. IH GARNI

 

O odstávce vody byli obyvatelé vyrozuměni s dostatečným předstihem. Byli informováni dopisem, pracovníky vodárny, popř. místním rozhlasem na MMZ nebo vyvěšením informačních letáčků. V této souvislosti vyzývá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. 

V případě dotazů volejte na zákaznickou linku MOVO: 840 668 668 nebo 601 276 276.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x