Kraj chce ve svých kulturních organizacích podpořit nový knihovní systém

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje schválila pořízení nového knihovního systému pro příspěvkové organizace v resortu kultury a zároveň poskytnutí investičního příspěvku 449 tisíc korun na rok 2020 pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které je žadatelem o dotaci a iniciátorem projektu. Serveru Zlin.cz to řekla Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Rada zároveň doporučuje Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši 931 tisíc korun na tento projekt, který se bude realizovat, pokud Slovácké muzeum uspěje s žádostí o dotaci z národního dotačního programu Ministerstva kultury nazvaného Veřejné informační služby knihoven.

„Chceme podpořit iniciativu Slováckého muzea na pořízení nového knihovního systému pro šest krajských příspěvkových organizací z resortu kultury, protože současný systém Clavius je již zastaralý a na hranici bezpečného provozu. Nový knihovní systém umožní propojit spolupráci napříč paměťovými organizacemi a zkvalitní jimi poskytované knihovnické služby i samotný provozní chod těchto specializovaných knihoven s unikátními knižními fondy,“ sdělil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 1 380 000 korun včetně DPH a předpokládaná dotace Ministerstva kultury by měla pokrýt až 70 procent z celkových výdajů.

Pokud Slovácké muzeum dotaci získá, bude mít ve své správě pořízenou multilicenci, centrální provoz a správu systému pak bude zajišťovat IT centrum Krajského úřadu Zlínského kraje.

Knihovní systém je koncipován pro šest organizací, mezi nimiž jsou: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, Muzeum regionu Valašsko a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x