DOPRAVNÍ INFO: Říjen na vozovkách ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ – Jaké překážky čekají řidiče na cestách tento týden? Máme pro vás přehled aktuálních dopravních omezení ve Zlínském kraji.

ZLÍNSKO

Do konce října bude uzavřena ulice Potěhníkova ve Zlíně Malenovicích, objížďka je vedena po ulici J. Staši.

Úplná uzavírka pozemní komunikace ul. Díly VI ve Zlíně včetně přilehlých komunikací pro pěší z důvodu rekonstrukce bude trvat do 30. listopadu. Objízdná trasa je vedena po silnici I/49 tř. T. Bati, ul. Osvoboditelů, ul. Štefánikova, silnici III/49016 ul. Gahurova.

Do 30. listopadu budou probíhat stavební práce na silnici č. II/490 na ulici Sokolské ve Zlíně, ve všední dny bude doprava řízena kyvadlově od 8.00 do 14.00 hodin.

Až do 30. října bude z důvodu rekonstrukce tepelných rozvodů uzavřena místní komunikace mezi křižovatkami ulic Obeciny XII a Obeciny XIII ve Zlíně.

Na  ulici Výletní ve Zlíně, od kruhového objezdu u OC Čepkov po křižovatku s ulicí Gahurova, budou do 30. listopadu probíhat stavební práce, provoz bude veden jedním jízdním pruhem.

Do 20. října bude probíhat úplná uzavírka komunikace Zlín – Mladcová  z důvodu stavby mostu ; vozidla nad 3,5 t pojedou z Louk z ul. Chaloupky po zjednosměrněné pozemní komunikaci ke skládce Suchý důl a odtud přes Zbožensko, ul. Stráně, sil. III/49016, ul. Návesní, Mladcovská; vozidla do 3,5 t pojedou ve směru na skládku Suchý důl po sil. III/49016 ul. Mladcovská, Návesní, ul. Stráně dále na Zbožensko a po stejné trase zpět od skládky Suchý důl.

S komplikacemi v dopravě budou muset počítat lidé v části Vršava ve Zlíně, kde od 9. září začnou práce na budování zastávky a zastávkového zálivu téměř za čtyři miliony korun. Do konce listopadu bude doprava svedená do jednoho jízdního pruhu, ve špičce bude provoz v obou pruzích.

V Otrokovicích platí úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do 30. listopadu.

Výstavba jihovýchodní části obchvatu dálnice D55 s sebou přináší celou řadu dopravních omezení, na které musejí být nejen obyvatelé Otrokovic připraveni.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte do 18. října. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. 

Do konce roku bude na silnici i III/4975 mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) provedena přestavba mostu.

Napajedlích budou probíhat práce na zpevněné krajnici na silnici I/55 až do 31. července 2020.

V obci Držková platí omezení pro silnici II/437, krátkodobé nepravidelné uzavírky provozu až do konce tohoto roku.

Silnice III/4932 v obci Lipová bude do 31. října z důvodu realizace vysoce rizikových pyrotechnických činností střídavě uzavřena.

Do 15. prosince bude uzavřena silnice III/43829 v obci Sazovice, kyvadlový provoz povede jedním pruhem.

Oprava mostu vedoucího k valašskokloboucké komunitní kompostárně v ulici Brumovská bude probíhat do konce listopadu, komunikace bude plně uzavřena.

Na trase Biskupice – Kaňovice – Hřivínův Újezd budou probíhat do konce týdne drobné opravy vozovky bez omezení dopravy.

VSETÍNSKO

Vsetín – silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, v rozsahu jednoho jízdního pruhu (pravý jízdní pruh ve směru ze Vsetína) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/05737 po křižovatku s místní komunikací ul. Ruská, k.ú. Vsetín, uzavřeno ve směru do centra. Jednosměrný provoz ve směru ze Vsetína bude veden po volné části vozovky silnice č. III/05736, do 16. září. Druhá etapa začne 16. září a dotkne se druhé poloviny křižovatky, tedy té blíže hypermarketu Albert. To si vynutí uzavření vjezdu k hypermarketu a okolním provozovnám v nákupní zóně ve směru od ulice Generála Klapálka. Do nákupní zóny na Ohradě podle něj budou motoristé moci vjíždět od 16. září výhradně z ulice Jasenická. S dokončením většiny prací se počítá v listopadu letošního roku.

Valašské Meziříčí: Z důvodu provádění stavebních prací bude do 30. listopadu uzavřen most  ev. č. 01873. Objížďka – bez rozlišení, objížďka I/35, I/57, III/01873, MK Šafaříkova VM: silnice I/35 – silnice III/01873, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín, přes: (ulice Rožnovská), silnice I/57 (ulice Vsetínská), ulice Šafaříkova, Objízdná trasa bude vedena po silnici I/35, silnici I/57, dále po místní komunikaci ul. Šafaříkova s napojením na silnici III/01873.

Stavební práce budou probíhat do konce října ve Valašském Meziříčí, místní část Podlesí, Nad Rybníkem.

Ve Střítěži nad Bečvou bude částečně uzavřena – jednosměrný provoz do 31. října 2019 silnice III/4868 v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou. O25. května bude platit úplná uzavírka silnice III/4868 kvůli rekonstrukci mostu.

V obci Kunovice budou do konce listopadu probíhat práce na inženýrských sítích na silnici II/439, vozovka bude zúžena na jeden pruh. V Kunovicích budou také probíhat opravy na ulicích Na Řádku, Ve Strhanci, Potočná. Práce budou probíhat do konce roku.

Dopravní omezení na silnici I/49 v obci Prlov platí do konce listopadu.

Na silnici č. 57 v obci Lužná bude do 14. listopadu kvůli stavebním pracím veden provoz střídavě jedním pruhem.

Do 15. listopadu bude zúžená část vozovky na silnici I/57 v obci Bystřička.

KROMĚŘÍŽSKO

Kroměříži bude do 19. listopadu uzavřen most č. M12.

Ulice Rusavská v Bystřici pod Hostýnem bude uzavřena do konce října. Ulice Sušilova, část obce Průmyslový obvod, bude uzavřena do konce roku 2019. Objízdná trasa je značena.

Uzavírka silnice III/43826 do konce listopadu v průjezdním úseku obce Ludslavice; objížďka – bez rozlišení: přes: Zahnašovice, silnice II/438 (Ludslavice).

Oprava kanalizace bude probíhat do 31. října na ulici Horní, silnice III/36741 v obci  Kvasice . Trasa objížďky: ul. Mírová, Krajina, Dolní ; Objížďka – bez rozlišení: silnice III/36740 (ulice Dolní) – silnice III/36741, Kvasice, okr. Kroměříž, přes: ulice Mírová, silnice III/36740 (ulice Bělovská), ulice Mírová.

Stavební údržba mostu přes Věžecký potok v Miňůvkách u hřiště si vyžádá úplnou uzavírku. Veškerý provoz po komunikaci tak bude od 10. září zhruba do konce listopadu vyloučen.

V obci Vítonice bude na silnici č. II/438 veden provoz kyvadlově jedním pruhem do 13. prosince.

Do 15. listopadu bude uzavřena silnice II/150 v obci Loukov, objížďka je značena po místních komunikacích.

Silnice č. II/432 v obci Jarohněvice budou do 21. října probíhat stavební práce.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Uherské Hradiště – rekonstrukce nevyhovující silniční komunikace v úseku od křižovatky u Mateřské školy Na Rybníku až po křížení ulice 28. října s ulicí Sportovní. Stavební práce si vyžádají určitá omezení, ale přístup k okolním nemovitostem pro jejich vlastníky a provozovatele bude zajištěn. Opravy budou hotovy do konce podzimu.

Uherském Brodě komplikuje dopravu uzavírka ulice Komenského, probíhají zde práce na opravě kanalizace. Omezení potrvá do 15. října.

Do 17. října bude uzavřen železniční přejezd v Uherském Brodě  na silnici II/490, objízdná trasa povede přes silnici I/50 a silnici II/490 (Neradice).

V obci Kunovice v ulici Na Řádku, Ve Strhanci a Potočná budou až do konce tohoto roku probíhat stavební práce, objížďka bude značena po místních komunikacích.

V obci Strání bude do 30. listopadu zúžená vozovka kvůli opravě mostu. Zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen levý jízdní pruh, následně celková uzavírka s objížďkou po jednosměrném provizoriu.

Silnice I/50, v katastru obce Podolí, budou zde probíhat práce na opravě povrchu vozovky do 31. října.

Do konce listopadu bude uzavřena silnice I/50, v katastru obce Popovice, budou zde probíhat práce na údržbě mostu, odbočovací pruh bude uzavřen.

 

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x