Sbor Canticum Camerale odhaluje nepoznané krásy barokní hudby

ZLÍN, LUHAČOVICE - Stovky let ležely v archivu kroměřížského zámku vzácné rukopisy barokního skladatele Giovanni Valentiniho, nyní tato díla zazní na dvou koncertech na Zlínsku. Na nevšední hudební zážitek láká zlínský smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale. Znovuobjevené barokní skvosty provede sbor spolu se sólisty a instrumentalisty v sobotu 30. listopadu v kostele Svaté rodiny v Luhačovicích a v neděli 1. prosince v evangelickém kostele ve Zlíně, informovala server Zlin.cz zpěvačka a předsedkyně sboru Jana Lukášová.

Missu Ferdinandi a Litaniae od Giovanni Valentiniho (1582 – 1649) mají posluchači možnost slyšet teprve podruhé v novodobé historii.

„Je to skvělá šance pro všechny, kterým uniklo první provedení na jaře tohoto roku. Těší nás, že můžeme takto hodnotnou hudbu nabídnout dalším posluchačům,“ sdělila vedoucí sboru Jana Lukášová.

Díla Giovanni Valentiniho, ale také menší vokální a instrumentální skladby od dalších barokních skladatelů, G. Frescobaldiho , F. Correa de Arauxo a G. F. Sancese, nastudoval se sborem Canticum Camerale a s hudebníky Eduard Tomaštík, specialista na starou hudbu. Právě on vzácné rukopisy z kroměřížského zámku převedl do dnešní podoby.

„V porovnání se svými hudebními současníky byl Valentini ve svých dílech až překvapivě odvážným novátorem, neřku-li dokonce průkopníkem. V mnoha ohledech značně předběhl svou dobu,“ přiblížil Eduard Tomaštík.

Na koncertech se představí sólisté Kateřina Šujanová (soprán), Ondřej Múčka (tenor) a Martin Šujan (bas), posluchači uslyší v období baroka hojně využívaný dechový nástroj cink, na který zahraje Miroslav Kůzl, dalšími instrumentalisty jsou Eva Kalová (housle), Dalibor Pimek (violoncello) a Vít Bébar (varhanní pozitiv).

První z koncertů se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2019 od 16 hodin v kostele Svaté rodiny v Luhačovicích. Druhý mohou milovníci vážné hudby zažít o den později v evangelickém kostele ve Zlíně. Nedělní koncert začne v 17 hodin. Obě vystoupení podpořilo statutární město Zlín.

Giovanni Valentini byl italský hudební skladatel žijící na přelomu 16. a 17. století, hráč na klávesové nástroje a básník. Pocházel pravděpodobně z Benátek a jeho učitelem byl zřejmě Giovanni Gabrieli. Působil v Polsku jako varhaník na dvoře Zikmunda III. Vasy, poté ve Štýrském Hradci na dvoře Ferdinanda II., tehdy štýrského vévody. Po zvolení Ferdinanda císařem se s jeho dvorem přesunul do Vídně, stal se zde dvorním kapelníkem a v tomto postavení setrval i za Ferdinanda III., jemuž v závěti odkázal své dílo.

Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře a JAMU. Získal doktorát z hudební vědy na FF MUNI v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století. V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. V posledních letech se zabývá také žánrovými přesahy staré hudby a hledá společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Současně působí jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr spolupracuje s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Je zakládajícím členem hudebního tria PONK, jehož hlavním záměrem je tlumočit široké veřejnosti moravský folklór moderními prostředky.

Smíšený komorní pěvecký sbor Canticum Camerale se od svého založení sbormistrem Romanem Válkem v roce 1982 věnuje převážně dobově poučené interpretaci staré hudby z období Ars Nova, renesance a baroka a mimoto se také podílí na hudebních projektech Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně či Městského divadla Zlín. Velkou část své činnosti pod vedením sbormistra Eduarda Tomaštíka směřuje v posledních letech ke znovuuvádění děl staré, převážně barokní hudby vzniklé zejména na Moravě a která nebyla v novodobé historii interpretována. Kromě toho v roce 2010 sbor uvedl v premiéře opus současného autora a člena sboru Miroslava Hromádky pro sbor a continuo Missa brevis (2010) a v roce 2018 Hromádkovo Requiem (z r. 2017).

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x