Akce Sbírejte hliník po Charitu vynesla otrokovickému zařízení 21 tisíc korun

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Otrokovice)
OTROKOVICE - V rámci 8. ročníku charitativní akce Sbírejte hliník pro Charitu se podařilo pro potřeby otrokovické Charity posbírat tři tuny hliníkového odpadu. Výtěžek tak byl více než 21 tisíc korun, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Romana Pastuszková.

Prvotní myšlenka byla zapojit do sběru školy a přiblížit tak dětem nutnost třídění odpadu, a to nejen plastu a papíru. Do projektu jsou v současné době zapojeny základní školy z Otrokovic a okolí – Halenkovic, Tlumačova, Napajedel, Pohořelic, Žlutavy, zapojila se ale i zlínská univerzita, Gymnázium Otrokovice, Arcibiskupské Gymnázium Kroměříž a obec Žlutava.

V průběhu let se navíc rozvinula spolupráce mimo školy i do různých firem v Otrokovicích. V současné době sbírají hliník zaměstnanci firem Pipe Life a Vitar. V letošním ročníku se podařilo rozšířit spolupráci s firmou Continental Barum, kde vedení společnosti nechalo rozmístit nádoby na hliník. Sběr tak probíhá téměř ve všech prostorech společnosti. Odvoz a výkup hliníkového odpadu zajišťuje již od roku 2012 firma Metalšrot Tlumačov.

„V letošním ročníku se ve školách a také díky veřejnosti podařilo nasbírat téměř 2,5 tuny hliníkového odpadu a zaměstnanci Continental Barum, Vitaru a Pipe Life nasbírali téměř 0,5 tuny. Celkový výtěžek, více než 21 tisíc korun bude postupně použit na obnovu vybavení Azylového domu pro rodiny a matky s dětmi Nový domov Otrokovice,“ shrnula výsledky právě skončeného ročníku Vladana Trvajová, fundraiserka otrokovické Charity.

Do třídění hliníkových obalů se může zapojit každý, konkrétně se jedná o plechovky od nápojů, alobal, víčka od jogurtů, staré hrnce, plechy, příbory a podobné. Tyto věci se v domácnostech běžně objevují, ale málo už se ví, že se mohou třídit také jako třeba papír a plasty. Při minulé akci se mezi plechovkami od nápojů a sprejovými nádobkami objevila dokonce i hliníková koloběžka nebo hliníkové radiátory. Sesbíraný hliník mohou lidé nosit do Charitního domov (Na Uličce 1617, Otrokovice) nebo do škol v Otrokovicích, Napajedlích a blízkých obcí.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x