Baťova nemocnice se připojila k dnešnímu Světovému dni bezpečí pacientů

Ilustrační foto: KNTB
ZLÍN – Krajské nemocnice se letos připojila ke Světovému dni bezpečí pacientů. Ten se tento rok zaměřuje na práva pacientů. Jimi se v Baťově nemocnici zabývá managment kvality. Co všechno může pacientům a jejich rodinám nabídnout?

Bezpečím pacientů při poskytování zdravotních služeb se intenzivně zabývá Světová aliance pro bezpečí pacientů. Jejím hlavním cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence poškození spojených s poskytováním zdravotní péče.

Právě v souvislosti s bezpečím a právy pacientů udržuje krajská nemocnice systém nezbytných opatření a doporučení jak pro zdravotníky, tak pro samotné pacienty. Letos se navíc rozhodla připojit ke Světovému dni bezpečí pacientů.

„Naše nemocnice bere bezpečí a práva pacientů velmi vážně. Povedlo se nám nastavit hodně podpůrných a informačních programů, které pomáhají pacientům i jejich příbuzným. Vyhodnocujeme nutriční rizika pacientů, jejich soběstačnost, máme v nemocnici tzv. peery, což jsou speciálně vyškolení zdravotníci, kteří se zabývají psychosociální intervencí. Pomáhají například citlivě sdělovat závažné informace pacientovi nebo rodině. Máme také skvěle fungující oddělení klinické pastorační péče. Sociální oddělení zase pomáhá řešit péči o pacienta v domácím prostředí tak, aby příbuzní věděli, na co mají právo nebo nárok a kam se obrátit. Stejně tak pomáhá pozůstalým,“ popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a vedoucí oddělení kvality Krajské nemocnice T. Bati Kamila Slabáková.

Důležité je taky zmínit, že všechny informace najdou pacienti i jejich příbuzní na webových stránkách nemocnice. Právě v souvislosti s bezpečím a právy pacientů tady najdou postupy, jak podat například stížnost na poskytování zdravotních služeb.

„Každý pacient má právo si stěžovat, pokud něco podle něj nebylo v pořádku. Vedení nemocnice se každou jednotlivou stížností zabývá a nebere ji na lehkou váhu,“ dodává Slabáková.

Bezpečí a práva pacientů jsou taky součástí školení a směrnic zdravotníků. Důraz se klade hlavně na bezpečnost při používání léků, prevenci pádů nebo záměny pacienta, předcházení nemocničních nemocí, vzniku proleženin nebo bezpečnou komunikaci.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x