Baťova univerzita má nového děkana. Fakultu aplikované informatiky povede Jiří Vojtěšek

Nový děkan Jiří Vojtěšek. Foto: UTB
ZLÍN – Fakulta aplikované informatiky Baťovy univerzity má od začátku tohoto týdne nového děkana. Stal se jím docent Jiří Vojtěšek, kterého do funkce po jednohlasné volbě akademického senátu jmenoval rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Jiří Vojtěšek doposud na fakultě působil jako proděkan pro bakalářské a magisterské studium. Coby nový děkan má v oblasti pedagogiky a výzkumné oblasti nyní několik cílů.

„Rád bych stabilizoval počty studentů na fakultě a zatraktivnil obory zaměřené na automatizaci a robotiku. V tvůrčí a výzkumné oblasti chci podpořit patenty a nepublikační výstupy aplikovaného výzkumu, jako jsou například užitné a průmyslové vzory,“ říká nový děkan Jiří Vojtěšek.

Důležitá je podle něj také podpora podávání žádostí o národní a mezinárodní granty a větší zapojení do dlouhodobých projektů. Neméně významná je také edukační a vědecká spolupráce se školami, firmami a organizacemi a rovněž podíl na tvorbě strategických dokumentů Zlína a Zlínského kraje v oblasti digitalizace.

Jiří Vojtěšek ve funkci vystřídal dosavadního děkana docenta Milana Adámka, kterému končí funkční období. Fakulta aplikované informatiky má v současné době 1350 studentů a poskytuje obory zabývající se zejména informatikou, automatizací, robotikou a bezpečnostními technologiemi.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x