Část silnice na hranici se Slovenskem se dočkala opravy

Rekonstruovaný úsek silnice v Sidonii (Foto: V. Cekota)
BRUMOV-BYLNICE - Rekonstrukce téměř půlkilometrového úseku silnice III. třídy v Sidonii, na samé hranici se Slovenskem, byla dokončena v prosinci uplynulého roku. S využitím dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury zde Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo devět a půl milionu korun, serveru Zlin.cz to sdělil za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/05751 v celkové délce 423 metrů v Brumově-Bylnici, místní části Sidonie, která leží na jihovýchodním okraji Zlínského kraje na samé hranici se Slovenskou republikou. Začátek řešeného úseku se nachází u bytového domu čp. 35, konec je před budovou bývalé sklářské kolonie.

Vzhledem ke snížené únosnosti byla na původní vozovce provedena sanace trhlin a poškozených okrajů komunikace, na kterých byly položeny kompletní konstrukční vrstvy. Byla položena vyrovnávací podkladní vrstva a dále celoplošně živičná ložná vrstva a obrusná vrstva. Vozovka byla rozšířena na šest metrů mezi obrubami. Směrové vedení zůstalo zachováno. Niveleta vozovky byla navýšena oproti původnímu stavu o deset centimetrů. Silnice byla oboustranně ohraničena zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých byla položena betonová přídlažba.

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným spádem a příčným sklonem do nově zřízených dešťových vpustí. Původní rámový propustek v rekonstruovaném úseku byl prodloužen a byl stavebně upraven jeho vtokový objekt. Stavební firma zpevnila dno propustku a přilehlé břehy toku Vlárka kamennou dlažbou.

Souběžně s touto stavbou upravilo město Brumov-Bylnice na své náklady napojení místních a účelových komunikací a sjezdů na silnici a vybudovalo nové chodníky, nástupiště, odstavnou plochu pro autobus a parkoviště.

Konečná cena za tuto zakázku činí 9,539 milionu korun včetně DPH. Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině září 2020 a vyžádaly si částečnou uzavírku při řízení dopravy světelnou signalizací.

„Rekonstruovaný úsek průjezdní silnice v Sidonii byl značně poškozen po přívalovém dešti a zaplavení bahnem a kamením v roce 2019. Na přípravě této akce jsme spolupracovali s Městským úřadem v Brumově-Bylnici,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Zajímavostí silnice III/05751 přes Sidonii je skutečnost, že vede po hranici České a Slovenské republiky. Rekonstruovaný úsek se celý nacházel na území ČR, ale některé další části této 3,3 kilometru dlouhé silnice leží na Slovensku. „Problém v tom není. Podle mezivládní dohody, která navazovala na práci rozhraničovací komise po rozdělení Československa, patří celá tato silnice, i když se částečně nachází na slovenském území, do majetku Zlínského kraje a do správy ŘSZK. Kompletně zde zajišťujeme veškeré rekonstrukce, opravy i zimní údržbu,“ vysvětlil Bronislav Malý.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x