Dobrovolní hasiči významně přispívají k bezpečnosti ve Zlínském kraji

Dobrovolným hasičům patří velké díky. Foto: archiv, Policie ČR
ZLÍNSKÝ KRAJ - Stejně jako v předchozích letech, tak i nyní přišel čas rekapitulovat činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku 2021 podílely spolu s profesionálními hasiči nebo je řešily samostatně.

U jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí bylo v roce 2021 evidováno celkem 2566 zásahů. Z celkového počtu provedli samostatných zásahů dobrovolní hasiči obcí v předchozím roce 875 bez účasti jednotek profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Tradičně nejvíce zasahující jednotkou, s počtem 414 zásahů, je jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm. Nezanedbatelný podíl na počtu výjezdů mají také jednotky ze Zlína (138), Karolinky (72), Vizovic (70), Buchlovic (63), Halenkova (60) nebo Jablůnky (57).

Hlavní činnost jednotek byla zaměřena na pomoc při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci následků přírodních pohrom (odstraňování popadaných stromů při silném větru) nebo při pátrání po ztracených osobách.

Osmým rokem je vedena také evidence nezásahové činnosti JSDHO, která souvisí se základními úkoly, pro které jsou jednotky zřizovány.

Tyto činnosti jednotky PO jsou evidovány prostřednictvím zprávy o činnosti (ZOČ). Jde o evidenci poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem dohodnuty a následně ve vhodném (domluveném) termínu plánovitě plněny. Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. čištění komunikací a kanálů, zajišťování kulturních a sportovních akcí, likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice, apod.).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x