DSZO provede rozsáhlý dopravní průzkum. Tazatelé se budou lidí ptát, odkud a kam cestují

Foto: wikipedia.org
ZLÍN, OTROKOVICE – Na vybraných linkách a zastávkách MHD ve Zlíně a Otrokovicích se v termínu od 5. do 21. března uskuteční velký dopravní průzkum a sčítání cestujících. Tazatelé se budou cestujících ptát, odkud a kam hromadnou dopravou jezdí.

Podobně rozsáhlý dopravní průzkum nechala Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zpracovat naposledy v roce 2016. Cestující budou dotazováni vyškolenými tazateli, kteří budou viditelně označeni zvláštní visačkou. Anketní dotaz se bude týkat nástupní/výstupní zastávky během cesty MHD, zvolených linek, přestupů či použitého jízdního dokladu.

Půjde o velmi krátký anketní dotaz na cestujícího. Odpovědi si budeme zaznamenávat. Následné vyhodnocení výsledků nám velmi pomůže rozklíčovat dopravní chování cestujících,“ uvedl zpracovatel dopravních průzkumů Tomáš Matras ze společnosti CZECH Consult, který garantuje odbornou stránku realizace průzkumu.

Na základě vyhodnocených dat DSZO posoudí výhodnost vedení přímých linek v nejčastěji využívaných přepravních relacích a zmapuje přestupy cestujících.

V terénu se bude ve stejném čase pohybovat nejvýše deset tazatelů, kteří budou realizovat směrový dopravní průzkum strukturovaně podle stanovené metodiky jak na vybraných zastávkách, tak ve vozidlech. „Nebudou vždy na všech místech, ale budou postupně naplňovat přidělené pracovní úkoly do vyčerpání stanovené kapacity potřebného vzorku,“ upřesnil Tomáš Matras.

Prosíme naše cestující o maximální vstřícnost a spolupráci. Pokud budou tazatelem osloveni, prosíme je, aby krátký anonymní rozhovor poskytli. Je to samozřejmě dobrovolné, ale je třeba si uvědomit, že právě přičiněním každého osloveného a odpovídajícího cestujícího může dojít ke shromáždění dostatečného množství dat pro budoucí přizpůsobování městské dopravy aktuálním potřebám,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Zpracovatelská firma má výsledky průzkumu dodat do konce května tohoto roku.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x