Hygienická stanice chce omezit návštěvy v sociálních službách

Foto: Jiří Balát
ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajská hygienická stanice Zlínského doporučuje kvůli zhoršující se epidemické situaci co nejvíce omezit návštěvy v zařízeních sociálních služeb. Návštěvy se případně musí prokázat bezinfekčností, tedy PCR nebo antigenním testem nebo platným certifikátem o očkování.

Krajská hygienická stanice v pondělí 25. října vydala doporučení k regulaci návštěv pro sociální zařízení ve Zlínském kraji. Dohodli se na tom statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje a poskytovatelé sociálních služeb.

Cílem je předejít kritickému stavu v sociálních službách a chránit naše klienty a pracovníky. S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci musíme být maximálně obezřetní. Na druhou stranu jsme si dobře vědomi, že úplný zákaz návštěv a omezení kontaktu s vnějším světem je pro klienty zničující, proto budou opatření zaváděna v závislosti na proočkovanosti a místních podmínkách,“ uvedla Hana Ančincová.

Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se doporučuje regulace návštěv v závislosti na proočkovanosti a místních podmínkách od úterý 26. října. Výjimka se bude týkat pouze nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Ve všech sociálních zařízeních platí přísná hygienická opatření. Návštěvy se musí prokázat bezinfekčností, tedy PCR nebo antigenním testem nebo platným certifikátem o očkování. Po vstupu do zařízení se musí zapsat do knihy návštěv. „Pokud to dispozičně zařízení umožňuje, tak doporučujeme využít pro návštěvy samostatnou místnost a pracovat s rezervacemi tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob,“ upřesnila Hana Ančincová a dodala: „Prosíme rodiny klientů, aby nutnost návštěvy jednotlivých zařízení pečlivě zvážily a dodržovaly veškerá opatření.“

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x