Investiční záměry v kultuře, školství a sociální oblasti podpoří kraj částkou přes 20 milionů korun

Krajský úřad má několik novinek. Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Investiční akce v kultuře, školství a sociální oblasti v souhrnné výši přesahující 20 milionů korun schválili krajští radní. Server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Nadále tak pokračujeme v investiční aktivitě, abychom co nejvíce podpořili stavební trh, který je v této době pro udržitelnost ekonomiky velmi důležitý,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Na střechu otrokovického depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně mají být instalovány fotovoltaické panely za účelem úspory elektrické energie v rámci provozu depozitáře. Úspora elektrické energie by zde měla dosáhnout až 38 %, předpokládaná doba návratnosti investice je 7 let. Její realizace je podmíněna získáním dotace z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaný harmonogram akce: květen – říjen 2021. Celkové náklady: 2,896 milionu korun.

Na Gymnáziu Valašské Klobouky bude provedena jednak oprava uvolněné venkovní podezdívky obvodového pláště sportovní haly a dále také instalace zatemnění na jihozápadní stěnu haly a výměna stávajícího umělého osvětlení uvnitř haly. Hala se dlouhodobě potýká s problémem oslnění hrací plochy přes prosklení jihozápadní stěny. Instalace zatemnění haly ve formě dálkově ovládaných venkovních žaluzií s elektrickým pohonem toto oslnění omezí. Svítidla haly jsou v provozu již 15 let a jsou na hranici životnosti. Jejich výměna za nové a energeticky úspornější zvýší ve spojení se zatemňovacím systémem světlený komfort celého sportoviště. Předpokládaný harmonogram akce: září – listopad 2020. Celkové náklady: 1,785 milionu korun.

V Domově pro seniory Napajedla bude rekonstruováno a rozšířeno lékařské dorozumívací zařízení sloužící ke komunikaci mezi sestrami a klienty. To stávající je již 23 staré a v havarijním stavu. Realizováno bude moderní zařízení zabezpečující komunikaci s ležícími klienty a jejich bezpečnost. Předpokládaný harmonogram akce: říjen 2020 – únor 2021. Celkové náklady: 3,175 milionu korun

Také v Domově pro seniory Buchlovice bude rekonstruován komunikační systém „sestra – klient“. Situace je podobná jako v předchozím případě. Předpokládaný harmonogram akce: září 2020 – květen 2021. Celkové náklady: 6,230 milionu korun.

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Zborovice se opraví střecha na objektu starého zámku. Půjde o výměnu pálené krytiny, která na mnoha místech vykazuje známky degradace a kvůli tomu zatéká do půdy. Budou taktéž vyměněny zvlhlé části krovu a zesíleny nosné prvky střešní konstrukce. Předpokládaný harmonogram akce: duben – září 2021. Celkové náklady: 5,820 milionu korun.

V Domově pro seniory Burešov budou na okna nainstalovány protisluneční fólie. Objekt domova se zejména v posledních teplých letech potýká s přehříváním interiérů pokojů. Vysoké teploty klienti špatně snáší. Zařízení není vybavené klimatizací a navržená instalace folie na okna by měla alespoň částečně zabránit neúměrnému zvyšování teploty v pokojích. Předpokládaný harmonogram akce: září 2020. Celkové náklady: 940 tisíc korun.

Sponzorem článku je firma Okenní fólie Benda, která nabízí:

folie na sklo

zrcadlová folie

samolepící fólie na sklo

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x