Jižní Svahy a Malenovice čeká vylepšení ulic a okolí

Foto: Město Zlín
ZLÍN - Odbor dopravy Magistrátu města Zlína zahájil v červnu hned tři investiční akce, které zvelebí prostranství na Jižních Svazích a v Malenovicích. K chystaným změnám se váže také už zahájená úprava ulice Zahradní čtvrť v Malenovicích.

Investiční akce odboru dopravy nepředstavují jen strategické stavby, ale i rekonstrukce místních komunikací, revitalizace veřejného prostoru, opravy chodníků, odvodnění komunikací a další.

Snažíme se pro místní části města Zlína dělat vše, co je v našich možnostech, abychom z hlediska dopravy, ať už silniční, cyklistické nebo pěší, zpříjemnili život občanům celého Zlína,“ uvedl radní pro oblast dopravy Václav Kovář.

První akcí je oprava chodníku na ulici Okružní na Jižních Svazích, konkrétně jde o úsek od ulice Družstevní po ulici Slunečná. „Obyvateli dlouho požadovaná akce zahrnuje osazení nového chodníku betonovou dlažbou včetně obrubníků a s vodící linií pro nevidomé,“ upřesnil tiskový mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

V místě vstupu na vozovku vznikne varovný pás z reliéfní dlažby a na trase chodníků vznikne jedna parková lavička s opěradlem. „Současný nevhodný přechod pro chodce se posune a osvětlí,“ pokračoval Melzer s tím, že součástí prací budou také terénní úpravy zeleně.

Další investiční akcí je úprava zpevněných ploch pro zásobování vozidly v I. segmentu na Jižních Svazích, kde vznikne nová plocha vyhrazená pro zásobování v místě vedle rampy na ulici Sportovní.

Během prací dojde ke stavební úpravě povrchu v prostoru vyhrazeného místa pro zásobování, přemístění betonových květníků, novému osazení zahrazovacích sloupků, demontáži stávajícího a instalaci nového veřejného osvětlení, instalaci vodorovného a svislého dopravního značení,“ sdělil Tomáš Melzer.

Opravovat se bude také most Z88 na místní komunikaci přes potok Baláš, konkrétně půjde o výměnu původní nevyhovující nosné konstrukce za novou. „Tím se zvýší únosnost odpovídající provozu na mostě, který slouží jako hlavní příjezd pro těžkou mechanizaci do areálu místní společnosti,“ řekl tiskový mluvčí Zlína.

Poslední investiční akcí jsou stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť ve Zlíně-Malenovicích. Už zahájená stavba se týká úpravy uličního profilu, oprav chodníků včetně nových konstrukcí a také navazujících vjezdů, kde vznikne podél nájezdových obrubníků varovný pás,“ sdělil Melzer a dodal, že oprava se týká i povrchu komunikace a výměny uličních vpustí a součástí prací je rovněž zatravnění navazujících volných ploch.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x