Lidé mohou připomínkovat strategii rozvoje města

Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Statutární město Zlín připravuje důležitý dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030. O dokumentu a o tom, jak mohou obyvatelé Zlína ovlivnit rozvoj města, informoval server Zlin.cz mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Dokument o strategii rozvoje Zlína se bude skládat ze tří na sebe navazujících částí: analytické části, což je popis současného stavu, z návrhové části, tedy vize města, strategických cílů a konkrétních opatření a z projektů, a do třetice z implementační části, což je způsob plnění navržených opatření a projektů.

„V současné době je zpracována analytická část, ze které se bude vycházet při přípravě návrhové části. Odborná i laická veřejnost má nyní možnost připomínkovat zkrácenou verzi této části, ve které jsou uvedena hlavní zjištění,“ přiblížil Melzer s tím, že bližší informace včetně dokumentu i formuláře pro připomínky najdou zájemci na webu města Zlína.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x